– Čitajte Dua al ‘Ahada 40 jutra. Ako Allah bude htio, dobit ćete svoju nagradu i konačnu nagradu za susret s imamom.

– Čitajte Dua al ‘Ahada 40 jutra. Ako Allah bude htio, dobit ćete svoju nagradu i konačnu nagradu za susret s imamom.

– Čitajte Dua al ‘Ahada 40 jutra. Ako Allah bude htio, dobit ćete svoju nagradu i konačnu nagradu za susret s imamom. 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Šta neko može učiniti da ima priliku da se sretne ili da ima priliku da upozna imama našeg vremena (mir neka je s njim)? Postoji li raspored usluga za susret sa imamom našeg vremena i da li se testira?


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

U dogovoru sa šejhom al-Habibom: Ako slijedeće radnje nastavite s čvrstom namjerom, tada ćete, ako Allah bude htio, postići svoj cilj.

Postite 40 dana zaredom. Suhoor (obrok prije početka posta) i iftar (prekid posta) trebali bi se sastojati samo od povrća i voća tokom ovih 40 dana. Stoga se meso ne smije jesti 40 dana, već se meso mora konzumirati 41. dan kako bi se izbjeglo dodirivanje bezdušja, kao što preporučuju naši imami (mir neka je s njima).

Redovno klanjajte noćnu molitvu.

Redovno recitirati Ziyarat al Jamia’a.

– Čitati Ziarat Ashoura 40 dana u određeno vrijeme sa 100 Laanata (psovke) i 100 Salama (želje za mir), uz dva rekata (molitvu od dvije jedinice) za Ziaru, nakon čega slijedi Dua Alqama u Pogledajte prema Kerbeli i da namjeravate pročitati molbu kako biste tražili svoj susret s imamom našeg doba (mir neka je s njim).

– U ovo vrijeme od 40 dana, suzdržite se od materijalističkih i praznih razgovora i povećajte svoju tišinu i držite pogled dalje od onoga što ne smijete vidjeti.

– Čitajte Dua al ‘Ahada 40 jutra. Ako Allah bude htio, dobit ćete svoju nagradu i konačnu nagradu za susret s imamom.

Posjeta As-Sahla džamiji u Kufi i zahtjev u redovnim molitvama i zahtjevima za susret sa imamom (mir neka je s njim) još je jedna putovnica za željeni trenutak susreta s imamom našeg doba (mir neka je s njim) s njim).

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib