Da li je Aisha bila djevica kada se udala za Poslanika?

Da li je Aisha bila djevica kada se udala za Poslanika?

Da li je Aisha bila djevica kada se udala za Poslanika? 960 540 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Čula sam za jedno od naših predavanja na kojem ste zaključili da Aiša (neka je Allahovo prokletstvo na nju) nije bila djevica kada se udala za Vjerovjesnika, objasnili ste ajet iz Časnog Kur’ana u suri Tahreem. Što se tiče Hafse (Allah je prokleo), ona nije bila djevica, jer je dokazano da jedna nije, a druga nije bila djevica. Važnije je pitanje kako se Allahov Poslanik vjenčao s njom kada je imala šest ili devet godina, kako mnogi tvrde. Je li ta činjenica uopće autentična?


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Odbacujemo ono što kažu ‘suniti’ da se Poslanik, alejhi selam i njegova čista porodica, oženio Ajšom (neka je Allahovo prokletstvo) kada je imala između šest ili devet godina (kako oni tvrde). Vjerujemo da je to zbog laži koje je sama Aisha pripisala vjenčanju s Poslanikom (a.s.) kada je bila dijete.

Ibn Qutayba je ispričao da je umrla 58. godine i da je imala 70 godina.
Al-Ma’arif, Ibn Qutayba, stranica 59

Ako uzmemo u obzir datum njene smrti i njenu starost, možemo zaključiti da je imala oko 23 godine jer se njen brak sa Poslanikom (a.s.) sklopio prije hidžre. Ibn Hajr je takođe rekao

za Abi Na’eem-a iz ‘Asme, kćerke Ebu Bekra – sestre Aishe – koja je rođena 27 godina prije Hidžre Svetog Poslanika savs i mir njegove porodice.
Al-Esaba, Ibn Hajr, svezak 8, stranica 15

To bi značilo da je Aisha imala oko 17 godina kada se Allahov Poslanik, alejhi selam i njegova čista porodica, vjenčao s njom (jer se kaže da je ‘Asma starija od Aishe desetak godina)

Iz ovih izvora možemo zaključiti da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio Aišom i da je prošla pubertet i zrelost. To znači da do šeste ili devete godine, kako tvrdi u svojim narativima, nije bila dijete. Pored toga, Aishi se među ostalim lažima pripisuje da je bila djevica prije nego što se udala za Allahova Poslanika (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom). To nije tačno, jer je prethodno Džubejr, sin Mut’imov, bio oženjen njom i ona se od njega razvela, a zatim udala za Allahovog Poslanika, alejhis-selam i njegovu čistu porodicu. Ovo je prenio Ibn Saad od Abdillaha, sina Ebi Malikye:

Kad se Allahov Poslanik oženio Aishom, Abu Bakr je rekao:’ Upravo sam je htio oženiti Jubyar, Mut’imovim sinom, dopusti mi je pitajte za dozvolu. Zamolio ju je za dozvolu i razveo se od Aishe od Jubayr-a, sina Mut’imova, a Allahov Poslanik ju je potom oženio.
Al-Tabaqaat Al-Kobra, Ibn Sa’d, svezak 7, stranica 59].

Dakle, iz ovoga možemo vidjeti da je Aiša bila udata (zaručena), zatim razvedena, a zatim se ponovo udala (za Allahovog Poslanika). To nam takođe pokazuje da je dostigla zrelu dob, prošli pubertet i nije bila dijete. Sada se postavlja pitanje: je li izgubila nevinost tokom svog prvog braka? Što se tiče odgovora na ovo pitanje, narativi nisu jasni da li se to dogodilo ili ne. Nejasna je tema. Ali s naše točke gledišta možemo sažeti da je izgubila nevinost (na osnovu naših pripovijesti). Abu Bakr je rekao da ju je ‘dao Džubejru’, a u vrijeme Džahilije, ako bi muškarci bili vjenčani, ne bi čekali snošaj, jer bi to bio čin koji bi se odmah izvršio. Također, kada pogledamo Aishinu biografiju, vidimo da se iznova izmislila i shvatamo da nikada nije bila strpljiva, što znači da bismo mogli očekivati ​​da je Aisha izgubila nevinost. U zaključku kažemo da se udala za Poslanika (a.s.) dok ona nije bila djevica, a to smo pokazali i tokom mnogih predavanja gledajući stihove Časnog Kur’ana u kojima je da li je bilo njeno Pobijeno djevičanstvo tokom vjenčanja s Poslanikom (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom).

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib