Adakah Aisha masih dara ketika mengahwini Nabi?

Adakah Aisha masih dara ketika mengahwini Nabi?

Adakah Aisha masih dara ketika mengahwini Nabi? 960 540 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Saya mendengar daripada salah satu syarahan kamu, dimana kamu membuat kesimpulan bahawa Aisha (Laknat Allah ke atasnya) bukanlah masih dara ketika dia mengahwini Nabi, kamu menerangkannya daripada Al-Quran di dalam Surah al-Tahreem. Sedangkan Hafsa (Laknat Allah ke atasnya), dia memang diketahui bukan seorang dara, kerana ini telah dibuktikan seorang bukan seorang dara seperti yang seorang lagi. Soalan yang lebih penting adalah bagaimanakah Rasulullah mengahwininya ketika dia masih enam atau Sembilan tahun seperti yang diperkatakan ramai orang. Adakah fakta ini memiliki kesahihan?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Kami menolak sama sekali apa yang diriwayatkan oleh ‘Sunni’ bahawa Nabi (SAWA) menikahi Aisha (Laknat Allah ke atasnya) ketika dia masih berumur antara enam ke sembilan tahun (seperti dakwaan mereka). Kami percaya ini berasal daripada penipuan yang Aisha sendiri lakukan, iaitu dia menikahi Nabi (SAWA) ketika dia masih lagi seorang kanak-kanak.

Ibn Qutayba telah meriwayatkan bahawa dia mati pada tahun 58 selepas hijrah dan dia mencapai umur 70 tahun
Al-Maarif oleh Ibn Qutayba, ms. 59

Sekiranya kita memfaktorkan tarikh di mana dia wafat dengan umurnya, kita akan dapat menyimpulkan bahawa dia berumur lebih kurang 23 kerana perkahwinannya dengan Nabi (SAWA) berlaku sebelum hijrah.

daripada Abi Na’eem daripada ‘Asma binti Abu Bakr – kakak kepada Aisha – yang lahir 27 tahun sebelum berlakunya Hijrah Nabi (SAWA).
Lihat Al-Isaba oleh Ibn Hajr, Jilid 8, ms. 15

Ini bermakna Aisha berumur lebih kurang 17 tahun ketika Rasulullah (SAWA) menikahinya (dengan mengambil kira telah diriwayatkan ‘Asma lebih kurang sepuluh tahun lebih tua daripada Aisha).

Daripada sumber-sumber ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa Nabi (SAWA) telah mengahwini Aisha pada ketika sudah pun melewati umur akil baligh dan matang. Bermaksud, dia bukanlah seorang kanak-kanak yang berumur enam atau sembilan seperti yang diperkatakan di dalam sebahagian riwayat. Selain itu, salah satu perkara lain yang dibohongi oleh Aisha adalah dia seorang dara sebelum berkahwin dengan Rasulullah (SAWA). Ini tidak benar, kerana sebelum ini, Jubayr ibn Mut’im telah pun mengahwininya dan dia telah diceraikan daripadanya dan kemudian berkahwin dengan Rasulullah (SAWA). Ini diriwayatkan oleh Saad daripada Abdillah ibn Abi Malikya:

Ketika Rasulullah ingin mengahwini Aisha, Abu Bakr berkata: ‘Aku baru saja mengahwinkannya kepada Jubayr ibn Mut’im, biar aku minta keizinan daripada mereka.’ Dia meminta keizinan mereka dan menceraikan Aisha daripada Jubayr ibn Mut’im, lalu Rasulullah kemudian mengahwininya.
Al-Tabaqaat Al-Kobra oleh Ibn Sa’d, Jilid 7, ms. 59

Maka, daripada ini kita dapat melihat bahawa Aisha telah berkahwin (betunang), kemudiannya dia diceraikan dan kemudian berkahwin semula (dengan Rasulullah). Ini juga menunjukkan kepada kita bahawa dia sudah pun mencapai umur matang dan telah melewati akil baligh dan dia juga bukanlah seorang kanak-kanak. Persoalan kini timbul: adakah dia kehilangan dara dalam perkahwinannya yang pertama? Untuk jawapan kepada soalan ini, riwayat-riwayat tidak menjelaskan sama ada ia berlaku atau pun tidak. Ia merupakan topik yang tidak jelas. Tetapi, dengan melihat daripada perspektif kami, kami dapat menyimpulkan bahawa dia telah kehilangan daranya (berdasarkan riwayat-riwayat kami). Melihat kepada riwayat-riwayat, Abu Bakr mengatakan “dia telah memberikannya kepada Jubayr” dan pada zaman Jahiliyyah, orang-orang lelaki tidak perlu menunggu untuk melakukan hubungan intim sekiranya mereka telah berkahwin kerana ia adalah perbuatan yang terus dilakukan serta-merta. Tambahan pula, jika kita melihat biografi Aisha, kita dapat melihat dia telah melakukan perkara-perkara bidaah dan tampak bahawa dia bukanlah sentiasa dapat menahan sabar, bermaksud kita dapat menjangkakan ia berlaku kepada Aisha bahawa dia telah pun kehilangan daranya. Secara kesimpulannya, kami mengatakan bahawa dia mengahwini Nabi (SAWA) pada masa dia bukan lagi seorang dara dan kami telah pun menunjukkannya di dalam banyak syarahan-syarahan kami, dengan melihat ayat-ayat suci Al-Quran yang menidakkan ke’dara’annya semasa berkahwin dengan Nabi (SAWA).

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib