Peygamberle evlendiğinde Ayşe bakire miydi?

Peygamberle evlendiğinde Ayşe bakire miydi?

Peygamberle evlendiğinde Ayşe bakire miydi? 960 540 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Ayşe’nin Elçi ile evlendiğinde bakire olmadığı sonucuna vardığınız bir konferansımızdan duydum, Kuran-ı Kerim’den ayeti Tahrim Suresi’nde açıkladınız. Hafsa ise bakire değildi, çünkü birinin bakire olmadığı, diğerinin olduğu kanıtlandı. Daha önemli bir soru, birçok kişinin iddia ettiği gibi Resulullah’ın onunla altı veya dokuz yaşındayken nasıl evlendiğidir.


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Peygamber’in Ayşe ile altı ya da dokuz yaşındayken evlendiğini (iddia ettikleri gibi) Sünnilerin anlattıklarını reddediyoruz. Bunun, Ayşe’nin kendisinin atfettiği yalanlardan, Peygamberimizle henüz çocukken evli olduğuna inanıyoruz. İbn Kuteybe, MS 58 yılında vefat ettiğini ve 70 yaşına ulaştığını anlatmıştır.

Öldüğü tarihi ve yaşını hesaba katarsak, Peygamberimizle evliliği Hicret öncesi olduğu için 23 yaş civarında olduğu sonucuna varabiliriz.
[Bakınız Al-Ma’arif, İbn Kuteybe, Sayfa 59]

İbn Hacr ayrıca Hz.Peygamber’in hicretinden 27 yıl önce doğan, Ayşe’nin kız kardeşi Ebu Bekir’in kızı Esma’dan Ebî Naîm’den rivayet etmiştir.

Bu, Resulullah onunla evlendiğinde Ayşe’nin 17 yaşında olduğu anlamına gelir. (‘Esma, Ayşe’den yaklaşık on yaş büyük olduğu rivayet edildiğinden beri).
[Bakınız Al-Esaba, İbn Hacr, Cilt 8, Sayfa 15]

Bu kaynaklardan Peygamberimizin Ayşe ile evlendiği, ergenlik ve olgunluk çağını çoktan geçmiş olduğu sonucuna varabiliriz. Yani, rivayetlerinde iddia ettiği gibi altı ya da dokuz yaşında çocuk değildi.

Ayrıca Ayşe’nin diğer atfedilen yalanlarından biri de Resulullah’la evlenmeden önce bakire olduğudur. Bu doğru değil, çünkü bundan önce Mut’im oğlu Jübeyr onunla evliydi, ondan boşandı ve sonra Resulullah ile evlendi. Bu, Abi Malikya’nın oğlu Abdillah’tan İbn Saad tarafından anlatılmıştır: Resulullah Aişe ile evlendiğinde Eb Bekir şöyle dedi:

“Onunla Mut’im oğlu Jubyar ile evlenmek üzereydim, onlardan izin isteyeyim.” Onlardan izin istedi ve Mut’im oğlu Yübeyr’den Ayşe’yi boşadı ve Resulullah onunla evlendi.
[Bakınız Al-Tabaqaat Al-Kobra, İbn Sa’d, Cilt 7, Sayfa 59]

Böylece, bundan, Ayşe’nin evlendiğini (nişanlandığını) ve sonra boşandığını, sonra tekrar evlendiğini görebiliriz (Resulullah ile). Bu aynı zamanda bize olgunluğa ulaştığını, ergenlik çağını geçtiğini ve çocuk olmadığını gösteriyor. Şimdi soru ortaya çıkıyor: ilk evliliği sırasında bekaretini kaybetti mi? Bu sorunun cevabına gelince, bunun meydana gelip gelmediği konusundaki rivayetler net değildir. Belirsiz bir konu. Ama bizim açımızdan bakarsak, özetle bakireliğini kaybettiğini söyleyebiliriz (bizim anlatımlarımıza göre). Anlatımlara bakıldığında Ebu Bekir, “onu Jubayr’a verdiğini” ve Cahiliyye zamanında erkeklerin evli olsalar cinsel ilişkiyi beklemeyeceklerini, çünkü bunun hemen yapılacak bir eylem olacağını söyledi. Dahası, Ayşe’nin biyografisine bakarsak, onun yenilik yaptığını ve asla sabırlı olmadığını fark ettiğini görürüz, yani Ayşe’den bekaretini kaybettiğini bekleyebilirdik. Sonuç olarak, Peygamberimizle bakire olmadığı halde evlendiğini söylüyoruz, Peygamberimizle evlenirken onun bekâretini çürüten Kur’an-ı Kerim’in ayetlerine bakarak bunu birçok konferansımızda da gösterdik.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib