Da li je hidžab obaveza?

Da li je hidžab obaveza?

Da li je hidžab obaveza? 1600 1060 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Da li je obavezno da žene nose hidžab u islamu i da li se to spominje u Kur’anu?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Hidžab je obaveza dokazana u Kur’anu, kao i brojne predaje. Među dokazima u Kur’anu Časnom nalaze se sljedeći ajeti:

O proroče! Recite svojim suprugama i kćerima i vjerničkim ženama da na njih odijevaju odjeću; Ovo će biti ispravnije da budu poznati i da im stoga neće biti zadata nevolja; A Allah prašta i milostiv je
El-Ahzab 33:59

I recite vjerničkim ženama da bacaju pogled i čuvaju svoje stidne dijelove i ne pokazuju svoje ukrase osim onoga što se na njima čini, i neka nose pokrivala za glavu preko njedra, a svoje ukrase ne smiju pokazivati ​​osim svojim muževima Ili njihovi očevi, ili očevi njihovih muževa, ili njihovi sinovi, ili sinovi njihovih muževa, ili njihova braća, ili sinovi njihove braće, ili sinovi njihovih sestara, ili njihove žene, ili oni koje imaju njihove desne ruke, Ili muške sluge koje nemaju potrebe (za ženama) ili djeca koja nisu stekla znanje o tome šta se od žena krije; I neka ne udaraju nogama kako bi se znalo šta skrivaju od svojih ukrasa; I obratite se Allahu svima vama, o vjernici! Kako biste mogli biti uspješni
An-Nur 24:31

A (što se tiče) žena naprednih godina koje se ne nadaju braku, nije grijeh za njih ako odjene gornju odjeću bez pokazivanja ukrasa; A ako se suzdrže, za njih je bolje; A Allah čuje i zna
En-Nur 24:60.

Među mnogim dokazima koji se nalaze u kazivanjima su i sljedeći:

U podužem hadisu svetog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem je opisao ono što je vidio u džehennemskoj vatri kad se popeo na nebesa:

Vidio sam ženu kako visi o kosi, a mozak joj kipi“ . Kada ga je njegova kćerka Fatima al-Zahra (mir neka je s njom) pitala šta radi da bi pretrpjela takvo mučenje, on (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) rekao je: ‘Ne bi pokrivala kosu od muškaraca.
Bihar al-Anwar od al-Medžlisija, sv. 08, str. 309 309

Imam al-Ridha (mir neka je s njim) upitan je da li je dozvoljeno gledati kosu nečije šogorice (sestre supruge), imam (neka je mir na njega) odgovorio je:

Ne, osim ako je ona Starija žena (tj. poznata kao Qawa’id) “, muškarac je pitao da li je presuda ista u odnosu na nečiju šogoricu i bilo koju drugu ženu koja nije mahram, imam (a.s.) je odgovorio:„ Zaista
Wasa’il al-Shia, svezak 02, str. 199 199

Imam al-Ridha, alejhi selam, rekao je u pisanom odgovoru na brojne upite koji su mu poslati:

Zabranjeno je gledati kosu udatih i neudatih žena.
Wasa’il al-Shia, svezak 02, str. 193 193

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib