Hicap wajib midir?

Hicap wajib midir?

Hicap wajib midir? 1600 1060 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

İslamiyet’te kadınların başörtüsü takması wajib mi ve Kuran’da bahsediliyor mu?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Tesettür, birçok rivayetin yanı sıra Kuran’da ispatlanmış bir zorunluluktur. Kur’an-ı Kerim’de bulunan deliller arasında şu ayetler yer almaktadır:

Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler. Bu onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Al-Ahzab 33:59

Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunan (köleleri), erkeklerden, kadına ihtiyacı kalmamış (cinsî güçten düşmüş) hizmetçiler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz.
An-Nur 24:31

Bir nikah ümidi kalmayan, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların ise, zinetlerini (yabancı erkeklere) göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. Yine de iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir.
An-Nur 24:60.

Rivayetlerde bulunan pek çok delil arasında şunlar yer almaktadır:

Peygamberimizin cehennem ateşinde göklere çıkarken gördüklerini anlattığı uzun bir hadisinde:

Saçından sarkan, beyni kaynayan bir kadın gördüm”. Kızı Fatıma el-Zehra ona böyle bir işkenceye uğramak için ne yaptığını sorduğunda şöyle dedi: “Saçlarını erkeklerden örtmezdi.
Bihar al-Enver, el-Meclisi, cilt 08, sf. 309 309

İmam el-Riza’ya birinin görümcesinin (karısının kız kardeşi) saçına bakmanın yasal olup olmadığı soruldu, İmam şöyle cevap verdi:

Hayır, yaşlı bir kadın olmadığı sürece (yani Qawa’id olarak biliniyor)” adam, görümce ile mahrem olmayan diğer kadınlarla ilgili hükmün aynı olup olmadığını sordu, İmam cevap verdi: “Gerçekten(elbette)
Wasa’il al-Shia, 2. cilt, s. 199 199

İmam el-Riza, kendisine gönderilen bir dizi soruşturmaya yazılı bir cevap olarak şunları söyledi:

Evli ve bekar kadınların saçlarına bakmak yasaktır
Wasa’il al-Shia, 2. cilt, s. 193 193

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib