Da li su borilačke vještine dozvoljene?

Da li su borilačke vještine dozvoljene?

Da li su borilačke vještine dozvoljene? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Da li je dozvoljeno baviti se borilačkim vještinama ili vježbati borilačke vještine?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

Dopušteno je sve dok ne nanosi štetu sebi ili drugima. Međutim, uobičajena bol izazvana vježbanjem ne smatra se štetom.

Pored toga, takve se aktivnosti moraju izbjegavati kada se izvode u nepristojnom okruženju, na primjer kada se dva pola miješaju i aktivno komuniciraju, kada se pušta muzika i sve u svemu kada postoji grijeh.

Određeni oblici borilačkih vještina uključuju i ritualne aktivnosti koje vode korijene iz budizma, taoizma, hinduizma ili drugih vjerovanja koja prakticiraju ili vjeruju u idolopoklonstvo, politeizam, paganizam, panteizam, ateizam ili druge oblike nevjerstva – koje se moraju izbjegavati da učestvuje u tome.

Međutim, nije problem naučiti vještine od nemuslimana sve dok čovjek nije uključen u nešto što krši islam.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib