Borilačke vještine

Da li su borilačke vještine dozvoljene?

Da li su borilačke vještine dozvoljene? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Da li je dozvoljeno baviti se borilačkim vještinama ili vježbati borilačke vještine? ODGOVOR: U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,Möge Gottes…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib