Jurisprudencija

Ako neko ne slijedi najučeniju vjersku vlast, hoće li njegova djela postati nevaljana prema Šejhu?

Ako neko ne slijedi najučeniju vjersku vlast, hoće li njegova djela postati nevaljana prema Šejhu? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Naišao sam na odgovor u vezi s „Taqlidom“ Sayyed Kazem Al-Haeri i Shiekh al-Habiba koji je izjavio da nije…

Šta znači ‘Nasibi’?

Šta znači ‘Nasibi’? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Mir s vama U jednom od svojih blagoslovljenih islamskih predavanja rekli ste da je ‘nasibi’ onaj koji postavlja Ebu…

Da li je Poslanik mučio one koji su mu se protivili?

Da li je Poslanik mučio one koji su mu se protivili? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: U prošlosti sam gledao jedno od vaših predavanja na kojem ste spomenuli izvještaje Anasa bin Malika (Allah ga blatio),…

Zašto osuđuješ Sahabi kad ih Kuran hvali?

Zašto osuđuješ Sahabi kad ih Kuran hvali? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Da li bismo trebali vjerovati vašim riječima kojima se osuđuje Sahabi ili bismo trebali vjerovati Allahovoj knjizi koja je…

Kakvo je vaše mišljenje o narativima koji ukazuju na prihvatljivost molitve iza protivnika, maskiranja i vrijeđanja Allahovih neprijatelja?

Kakvo je vaše mišljenje o narativima koji ukazuju na prihvatljivost molitve iza protivnika, maskiranja i vrijeđanja Allahovih neprijatelja? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Imam nekoliko pitanja o takozvanom islamskom jedinstvu i drugim pitanjima. 1. Koja je autentičnost ove predaje imama al-Sadika (neka…

Da li je dozvoljen brak sa kršćankom?

Da li je dozvoljen brak sa kršćankom? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Da li je dozvoljeno da se šiitski musliman oženi kršćankom?A ako je oženi, da li je obavezan da je…

Kako će Allah suditi onima koji su rođeni u nemuslimanskom okruženju?

Kako će Allah suditi onima koji su rođeni u nemuslimanskom okruženju? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Kako riješiti ovaj problem: Allah, dž.š., stvara osobu od dva nevjernička roditelja u zemlji koja je daleko od muslimana…

Da li je Ahlul-Bayt spomenuo 3. svjedočenje u Azanu / Iqamah?

Da li je Ahlul-Bayt spomenuo 3. svjedočenje u Azanu / Iqamah? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: da li ga je primio naš Plemeniti poslanik (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu), ili zapovjednik vjernih, ili čista…

Da li su borilačke vještine dozvoljene?

Da li su borilačke vještine dozvoljene? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Da li je dozvoljeno baviti se borilačkim vještinama ili vježbati borilačke vještine? ODGOVOR: U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,Möge Gottes…

Kakva je presuda o pušenju?

Kakva je presuda o pušenju? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Kakva je presuda o pušenju? ODGOVOR: Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,Möge Gottes Segen über Muhammad und seine…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib