Does the Noble Quran have clarifications for all things?

Does the Noble Quran have clarifications for all things?

Does the Noble Quran have clarifications for all things? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

U vezi sa ova dva stiha:

‘A knjigu smo vam otkrili kao pojašnjenje za sve stvari.’
(Kur’an 16:90)

U stvari, Kur’an nema objašnjenje za sve stvari; Zar ajet nije u suprotnosti sa stvarnošću da Kur’an nema objašnjenje za sve stvari? Na primjer, nema objašnjenja za broj raka’ata (jedinica) u podne namazu.

‘U njihovim je pričama bila lekcija za one inteligencije. Ovo nije izmišljena priča, već potvrda onoga što je prije nje došlo i detaljno objašnjenje svih stvari, kao i smjernica i milost za one koji vjeruju.
(Kur’an 12: 112)

Pa zar ne bi bilo da naša izjava da sunnet detaljno opisuje neke stvari, kao što su molitva, sukob ili proturječi onome što ajet kaže o Kuranu? Pa, ‘jedno pojašnjenje za sve stvari’, nije li broj jedinica u molitvi stvar? Da, to je stvar koja nije riješena. Otuda činjenica da broj jedinica nije naveden ako o tome nije razgovarao proturječi stihu, zar ne?


ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

1. dio:

Kuran je sam objasnio kako knjiga može biti pojašnjenje za sve stvari. Sveti ajet o kojem pitate je očito da je pojašnjenje dužnost osobe kojoj je objavljen Kur’an, jer se Kur’an časni obraća svetom poslaniku u ajetu (Allah neka blagoslovi njega i njegovu porodicu): ‘ A mi smo vam objavili knjigu kao jasnu izjavu svega i kao smjernice, milost

i dobre vijesti za (Allahove) bhakte
(Kur’an 16:90)

Uzmimo na primjer knjigu koja sadrži sve zakone fizike, a u predgovoru knjige spominje se da joj je cilj objasniti sve zakone fizike i ako utvrdite da vas knjiga usmjerava prema drugim izvorima, poenta je razjasniti i objasnite neka od njegovih pravila koja imaju određenu dvosmislenost ako ne biste rekli da je ono što je spomenuto u predgovoru ove knjige netačno.

U Kur’anu Časnom postoje neki ajeti koji nas vode ka načinu traženja pojašnjenja iz Časne knjige, a oni navode da su Allahov Poslanik i neka je mir s njima i njegova porodica ) nakon njega su oni koji nam pojašnjavaju, tumače i objašnjavaju ovu knjigu, koju je Allah objavio svom Poslaniku Allahu:

‘I mi smo vam poslali poruku da biste ljudima mogli dati šta da rade otkriveno je kako bi ih natjeralo da razmišljaju
(Kuran 16:45)

U ‘Tafseer-ul-Burhan’ rečeno je o imamu Abu Abdllahu, a.s., da je rekao:

‘Slavni je rekao: Pa pitajte ljude znanja ako ne znate.
(Kur’an 16:44)

Knjiga je znanje i njegov narod je porodica Muhammeda, alejhis-selam. Allah je naredio da se njih pita, a nije naredio da se pita neznalice. Allah je Kur’an nazvao porukom, i tako je rekao:

‘I mi smo vam poslali poruku da objasnite ljudima šta im je objavljeno i da oni mogu razmisliti o tome
(Kuran 16:45)

I rekao je: To je zaista poruka za vas i za vaš narod i bit ćete konzultirani s vama
Kur’an 43:45

Naš imam al-Baqir, alejhi selam, rekao je,

‘Allah do dana uskrsnuća nije ostavio ništa što ovom narodu treba, osim što je to objavio u svojoj knjizi (i pojasnio svom poslaniku) i ima za sve definisani i evidentirani.
Basa’er-ud-Darajat, str. 6)

Imamu el-Kadhimu je rečeno (mir neka je s njim):

‘Neka me Allah žrtvuje za vas i priča mi o Poslaniku (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) kojeg je naslijedio od svih poslanika (mir neka je s njima?).’ Rekao je pripovjedaču:

‘Da, od Adama do sebe, sve dok nije stigao do njega.’ Rekao je, ‘Allah nije poslao poslanika, osim što je Muhammed bio upućeniji od njega. Naslijedili smo ovaj Kur’an; On ima ono što siječe planine i siječe (udaljenost) između zemalja. Dakle, ono što je napisao prethodnicima, zabilježio je u izvoru Svetih pisama.

Allah zaista kaže u svojoj Knjizi: ‘Nema tajne na nebu i na zemlji, ali ona je u čistoj knjizi’
(Kur’an 27:75),

a zatim kaže: ‘Tada smo knjigu dali slugama našim koje smo izabrali.
Kur’an 35:32

Mi smo oni koje je Allah izabrao, pa smo naslijedili ono što ima sve
‘(Basa’er-ud-Darajat, str. 114)

Imam al-Baqir, alejhi selam, rekao je:

‘Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najčvršće je ukorijenjen u znanju, jer je znao sve što je Allah otkrio dokaznim izlaganjem i objavom, a Allah ne bi mu poslao ništa što ga nije naučio svom konačnom tumačenju; I njegovi nasljednici nakon njega sve znaju
(Tafseer-l-Qommi, str. 87)

Dio 2: Odgovor je dat u prethodnom odgovoru.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib