Kuran-ı Kerim her şeye açıklık getiriyor mu?

Kuran-ı Kerim her şeye açıklık getiriyor mu?

Kuran-ı Kerim her şeye açıklık getiriyor mu? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Bu iki ayet ile ilgili olarak:

“Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.”
Kuran 16:90

Aslında Kuran’ın her şeye bir açıklaması yoktur; Kuran’ın her şeye bir açıklaması olmadığı gerçeğiyle ayet çelişmez. Mesela öğle namazındaki rakat (birim) sayısı için bir açıklama yoktur. “Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır.

Bu Kur’ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir.”
(Kuran 12: 112)

Öyleyse, Sünnet’in dua, çatışma veya Kuran hakkında ayetin söyledikleriyle çelişki gibi birkaç şeyi detaylandırdığını söylememiz gerekmez mi? “Her şeye bir açıklama” peki, namazdaki birim sayısı bir şey değil mi? Evet, bu bir şey ve açıklığa kavuşturulmadı. Dolayısıyla birim sayısının belirtilmemesi, bundan bahsetmemişse ayetle çelişiyor, değil mi?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Bölüm 1:

Kuran’ın kendisi, kitabın her şeye nasıl bir açıklama olabileceğini açıklamıştır. Sorduğunuz ayet, açıklığın Kuran’ın üzerine gönderildiği kişinin görevi olduğu konusunda açıktır, çünkü Kuran-ı Kerim ayette Peygamberimize hitap etmektedir:

“Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.”
Kuran 16:90

Örneğin fiziğin tüm kanunlarını içeren bir kitap alabilir ve kitabın önsözünde tüm fizik kanunlarını açıklamayı amaçladığından bahsedilir, ve kitabın sizi diğer kaynaklara yönlendirdiğini fark ettiğinizde, bazı açık olmayan bazı kurallarını açıklığa kavuşturmak ve açıklamak söz konusu olduğunda, bu kitabın önsözünde belirtilenlerin doğru olmadığını söylemezsiniz.

Kur’an-ı Kerim’de bizi Kutsal Kitap’tan açıklama arama yöntemine yönlendiren bazı ayetler vardır, ve bunlar, Allah’ın Resulü Allah’ın buyurduğu bu kitabı bize açıklayan, yorumlayan ve açıklayanların, Reslullah ve ondan sonraki ailesi olduğunu açıklamışlardır:

“Ey Peygamberim! Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.”
Kuran 16:45

‘Tefsir-ul-Burhan’da İmam Ebu Abdullah’ın söylediği rivayet edilir:

“Eğer bunu bilmiyorsanız âlimlerine sorun.”
Kuran 16:44

itap bilgidir ve halkı Muhammed’in Ailesi’dir. Allah onlara sormayı emretti ve cahillere sormayı emretmedi. Allah Kuran’a bir Mesaj verdi ve şöyle dedi:

“Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın.”
Kuran 16:45

Ve Dediki: “Doğrusu o Kur’an, senin için de, kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz. “
Kuran 43:45

İmam El Bakir dedi ki:

“Allah, bu milletin ihtiyacı olan hiçbir şeyi kıyamet gününe kadar, kitabında indirmesi (ve Reslüne açıklamış olması) dışında bırakmamıştır ve her şeyi tanımlayıp delil getirmiştir.”
(Basa’er-ud-Darajat, s.6)

İmam-ı Kadhim’e denildiki:

Allah senin için beni feda etsin, bana Peygamberden bahset tüm Peygamberlerden miras aldı mı? ”. Anlatıcıya şöyle dedi:

Evet, kendisine ulaşana kadar Adem’den kendisine. Dedi ki: “Allah, Muhammed’in ondan daha bilgili olması dışında peygamber göndermedi. Biz bu Kuran’ı miras aldık; dağları kesen ve topraklar arasında (mesafeyi) kesen şeye sahiptir. Bundan dolayı, seleflere yazdıklarını, Kutsal Yazıların Kaynağında yaptı.

Şüphesiz Allah, Kitabında şöyle buyurmaktadır: “Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Lehv- i mahfuzda) bulunmasın.”
Kuran 27:75

ve sonra şöyle dedi: ”Sonra biz o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta yolu tutan var, Allah’ın izniyle hayırlarda ileri geçenler var.”
Kuran 35:32

Allah’ın seçtiği bizleriz ve bu yüzden her şeye sahip olanı miras aldık.”
Basa’er-ud-Darajat, S. 114

İmam el-Bakir şöyle dedi:

“Reslullah, ilimde en sağlam köklü olandır, çünkü Allah’ın ispatlı yorum ve vahiyden indirdiklerini biliyordu. Allah, kendisine ispatlı tefsirini öğretmediği bir şeyi üzerine indirmeyecektir ve ondan sonraki halefleri her şeyi biliyor. “
Tafsir-l-Qommi, S. 87

Bölüm 2: Önceki cevapta yanıtlanmıştır.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib