Hoću li uskrsnuti kao Jevrej ili kršćanin ako ne učinim hadž?

Hoću li uskrsnuti kao Jevrej ili kršćanin ako ne učinim hadž?

Hoću li uskrsnuti kao Jevrej ili kršćanin ako ne učinim hadž? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Ako osoba umre prije nego što može obaviti hadž, je li istina da će na Sudnji dan uskrsnuti kao kršćanin ili Jevrej? A šta ako osoba umre i ne može obaviti hadž?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Nema grijeha za one koji ne mogu hadž i oni će uskrsnuti kao muslimani, jer se uslovi koji hadž čine obaveznim ne odnose na njih.

Oni koji namerno zanemaruju ili odgađaju hadž i umiru a da ga nisu izvršili, na Sudnjem danu će biti uskrsnuti i iznijeti kao Jevreji ili hrišćani. Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

‘Ko odgodi hadždž do njegove smrti, Allah će ga oživjeti kao Jevreja ili kršćanina na Dan uskrsnuća
Wasa’el al-Shi’a, od Al-Horr al-Amili, svezak 11, stranica 32

Slijedeća predaja imama al-Sadika (mir neka je s njim) opisuje okolnosti koje mogu opravdati muslimana da ne obavlja hadždž:

Ko umre i ne obavi hadž islama – sve dok nije kroz stvari koje utjecati na njega ograničeno, bolest koju nije mogao podnijeti ili vladar koji ga je spriječio bio je spriječen – tada bi trebao umrijeti kao Jevrej ili kršćanin..
Ibid. Svezak 11, stranica 30

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib