Hac yapmazsam bir Yahudi veya Hristiyan olarak diriltilecek miyim?

Hac yapmazsam bir Yahudi veya Hristiyan olarak diriltilecek miyim?

Hac yapmazsam bir Yahudi veya Hristiyan olarak diriltilecek miyim? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Bir kimse Hacca gitmeden ölürse, kıyamet günü bir Hıristiyan veya bir Yahudi olarak diriltilecekleri doğru mu?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Hac yapamayanların günahı yoktur ve Hacc’ı farz kılan şartlar kendilerine uymadığından Müslüman olarak diriltileceklerdir.

Haccı yapmayı kasıtlı olarak ihmal eden veya geciktiren ve bunu yapmadan ölenler, Kıyamet Günü Yahudi veya Hristiyan olarak diriltilecek ve çıkarılacaklardır. Resulullah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir:

Haccı ölünceye kadar geciktiren, Allah onu kıyamet gününde bir Yahudi veya Hıristiyan olarak diriltecektir
Wasa’el al-Shi’a, yazan Al-Horr al-Amili, cilt 11, sayfa 32

İmam el-Sadık’ın aşağıdaki rivayeti, bir Müslümanın hac yapmamasını mazur gösterebilecek durumları detaylandırmaktadır:

Ölen ve İslam Haccını yapmayan – Kendisini kısıtlayan konular, dayanamayacağı bir hastalık veya onu yapmasını engelleyen bir hükümdar nedeniyle bunu yapması engellenmediği sürece – o halde bırak onu Yahudi veya Hristiyan olarak ölür..
Aynı kaynak. Cilt 11, sayfa 30

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib