Je li Poslanik bio nepismen?

Je li Poslanik bio nepismen?

Je li Poslanik bio nepismen? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kažu li šiitski učenjaci da Poslanik,neka je mir na njega i njegovoj porodicu, nije bio nepismen? Pročitao sam knjigu Allame Murtaze Mutahhari, Neobučeni prorok, i objašnjeno je da su imami (mir neka je s njima) izjavili da riječ ‘Ummi’ u Kur’anu ne znači nepismeni već ‘majka gradova’, u smislu odakle je Poslanik, tj. Meka.

Kur’anski ajet Sure Ankaboot: ‘Niti si ti (o’ Muhammed) prije njega (ovaj Kur’an) pročitao knjigu, niti si desnom rukom napisao knjigu (bilo šta). U tom bi slučaju sljedbenici laži doista sumnjali.

Molimo vas da malo rasvijetlite ovu temu, uključujući pozivanje na šiitske i sunitske izvore.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Nepogrešivi imami (mir neka je s njima) izjavili su da njihov djed, poslanik islama (mir neka je s njim i njegovom pročišćenom porodicom), ne može samo čitati i pisati, već je tečno govorio na sedamdeset i tri jezika. Međutim, uprkos svojim fenomenalnim vještinama pismenosti, poslanik Muhammed (a.s.) nije pokazao tu vještinu pred nevjernicima Kurejša, jer da je to pokazao, bio bi optužen da je svoje znanje stekao kroz učitelji, umjesto da ih božanski nadahnjuju i podučavaju.

U vezi s riječju ‘Ummi’ koja se spominje u Časnom Kur’anu:

Oni koji slijede Poslanika, poslanika, Ummija za koje nađu da su zapisani s njima u Tevratu i Evanđelju
07:157

imam Imam Muhammad al-Jawad ( mir neka je s njim) njegovo značenje adekvatno objašnjeno u sljedećim tradicijama:

Al-Saffar (Allah bio zadovoljan s njim) izvijestio je: Rekao je Ali bin Asba’t ili [i] [and]su rekli: ‘Rekao sam Ebu Džaferu (el-Dževad):

Ljudi tvrde da je Poslanik savs i njegova čista porodica) nisu mogli ni čitati ni pisati! ‘ Tada je to poricao (mir neka je s njim) i rekao: ‘Lagali su, neka je Allahov gnjev na njih! Kako to može biti kad je Allah, dž.š., rekao: ‘To je onaj koji je podigao Poslanika iz redova Ummijine (tj. Majki), koji im je čitao Svoje znakove i pročišćivao ih, a oni Knjigu i tko je učio mudrost, iako su prethodno bili u jasnoj aberaciji? ‘ Kako bi je mogao naučiti knjizi i mudrosti, a nije mogao ni čitati ni pisati?
Tada je Ali bin Asba’t pitao imama (neka je mir na njega): ‘Zašto je nazvan’ al-Nabi al-Ummi ‘? Imam, a.s., odgovori: ‘Zato što je pripisan Meki. To je prema riječima Allaha (dž.š.): ‘Da biste upozorili Ummu-Kuru (tj. Majku sela) i one oko nje.’ Umm al-Qura znači Meka. Zbog toga su ga i zvali Ummi.
Basair al-Darajat, autor al-Saffar, sv. 5, str. 246

Al-Saduq je takođe izvijestio (neka je Allah zadovoljan s njim): Prenosi Ja’far ibn Muhammad al-Sufi:

Pitao sam Abu Ja’fara Muhammada, sina Ali al-Ride (mir s njima obojicama), i rekao: ‘O sine Allahova Poslanika, zašto je Poslanika zvao’ Ummi ‘?’ Odgovorio je: ‘Šta ljudi govore?’ Rekao sam, ‘Kažu da su ga zvali Ummi jer je bio nepismen.
Odgovorio je: ‘Lažeš! Allah, neka je Allahovo prokletstvo na njih, jasno je rekao u svojoj Knjizi: ‘(To je on) koji je iznedrio Poslanika iz redova Ummijine (tj. Majki), koji izgovara Njegove znakove i pročišćava njih, a njima knjigu i mudrost podučava ‘Kako da nauči ono što sam nije mogao?’
Tako mi Allaha, Allahov Poslanik (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) čitao je i pisao jezike u 72. godini, ili je rekao 73. Zvali su ga Ummi jer je bio iz Meke. Meka je jedan od gradova majki i zato je Allah, dž.š., rekao: ‘Da biste vi (Muhammed) upozorili majku sela (tj. Mekku) i one oko nje.

Ma’ani al-Akhbar, iz al-Saduq, str. 53

Časni Poslanik (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) nazvan je ‘Ummi’ u odnosu na Umm al-Qura, koja je Meka. Drugim riječima, ‘al-Nabi al-Ummi’ znači prorok iz Meke. Slično tome, može se reći da je Allah (Uzvišeni) stanovnike Meke takođe nazivao ‘Ummīyīna’, kao u sljedećem ajetu:

‘Onaj koji je uskrsnuo među Ummīyīnama (majkama)
62:02

Međutim, stanovnici Meke u to vrijeme nisu svi mogli čitati ili pisati, već su ih tako zvali u odnosu na sveti grad Meku.

Što se tiče stiha iz Kur’ana citiranog u pitanju:

I niste prije njega recitovali knjigu niti ste je kopirali desnom rukom, jer su oni koji govore neistinite stvari tada mogli sumnjati’
29:48

U ovom je odlomku Allah (Uzvišeni) poricao da je Poslanik (neka je mir na njega i njegova čista porodica) pokazao sposobnost čitanja i pisanja u prisustvu nevjernika, ali nije tvrdio da je Poslanik (neka je mir na njega i njegova čista porodica) nije mogao čitati ili pisati.

The Office of Sheikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib