Je li Tatbir zakonit?

Je li Tatbir zakonit?

Je li Tatbir zakonit? 400 400 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Je li Tatbir zakonit?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Jedina praksa Tatbira nije samo vjerski dozvoljena, već je i medicinski preporučena. Jer isušivanje krvi iz glave je oblik hidžame (puštanja krvi ili čašice) koji je preporučio Časni Poslanik (mir neka je s njim i njegovom čistom porodicom) i opisuje se kao preventivna terapija koja sprečava takve bolesti kao što je medicinski dokazano.

O tome su izvještavali i izvori ‘suniti’:

Ibn’ Omer je izvijestio da mu je Vjerovjesnik hvatao glavu i mjesto na vrhu glave nazivao ‘Umm Mugheeth
al-Mu’jam al-Awsat, iz al-Tabarani, svezak 8., stranica 16

U skladu s tim, preporučuje se praksa Tatbir, a ako bi se radilo kako bi imitirali Učitelja mučenika (mir neka je s njim) u krvi i podijelili dio njegove boli, to bi postalo vrlo preporučljivo i korisno.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib