Kada započinje islamska godina?

Kada započinje islamska godina?

Kada započinje islamska godina? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Nadamo se da vaša eminencija može detaljno razjasniti pitanje pravog datuma islamske hidžretske godine i zatražiti istorijske dokaze.

Al-Fatimi.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima,

Početak islamske godine računa se od emigracije plemenitog izaslanika (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu). Nema neslaganja da se njegovo iseljavanje dogodilo u mjesecu Rabi’ul-Awwal. On sam (neka Allah blagoslovi njega i njegovu porodicu) naredi da se islamska Nova godina piše od ovog datuma nadalje. Njegovi pratioci slijedili su ovu uputu sve do ere tiranina Omara, sina al-Hattaba (neka je Allahovo prokletstvo), dok su mijenjali datum islamske Nove godine i vraćali datum islamske Nove godine u vrijeme period džahilije, koji je bio u mjesecu muharemu.

Al-Hakem ovo prenosi o autoritetu al-Zuhrija:

Kad je Poslanik, Allah ga blagoslovio, stigao do Medine, naredio je ljudima da snime početak godine, pa je tako napisano u Rabi’ul-Awwal
Fath’ul-Bari, Ibn Hadžer al-Askalani, svezak 7., stranica 207

Al-Asma’i je rekao:

Počeli su godinu zabilježiti u Rabi’ul-Awvalu, mjesecu emigracije.
Al-I’lan bit-Tawbeekh, iz Sakhawi, stranica 78

Al-Sahib, sin Ubada, rekao je:

U Medinu je ušao u ponedjeljak nakon što je prošlo dvanaest dana od Rabi’ul-Avvala. Godina je izračunata iz ovog incidenta, a zatim je vraćena u Muharram.
Unwan-ul-Ma’arif, od Sahiba, str. 11

Al-Qastalani je rekao:

On (Poslanik – neka je Allahov blagoslov na njega) naredio je da se zabilježi godina i to od dana emigracije. Rečeno je da je Omar prvi to snimio i započeo na Muharremu.
Al-Mawahib-ul-Ladunniya, iz al-Qastalani, svezak 1, stranica 67

Ibn Shahr-Ashoub je rekao:

Al-Tabari i Mudžahid su u svojim istorijskim knjigama rekli da je Omar, sin al-Hattaba, okupio ljude da ih pitaju koji dan trebaju prijaviti (kao prvi dan islamske godine) Ali, alejhis-selam, rekao je: “Onoga dana kada je Allahov Poslanik, alejhis-selam, emigrirao i napustio narod mnogoboštva’. Bilo je to kao da im je rekao da ne inoviraju i bilježi datum sličan eri Allahovog Poslanika (blagoslov Allaha neka je na njega i njegovu porodicu) jer je Poslanik (blagoslov Allaha na njega i njegovu porodicu) ) ušao u Medinu u mjesecu Rabi’ul-Avvala, naredio je da se zabilježi početak godine, a ljudi bi to snimali svakog mjeseca i svaka dva mjeseca dok nije prošla godina. Obje knjige iz istorije napisale su ovo u ime Ibn Shihaba.
Al-Manaqib, Ibn Shahr-Ashoub, svezak 1., str. 338

Na osnovu toga možemo znati da islamska muhamedovska godina započinje mjesecom Rabi’ul-Awwal. Što se tiče obnovljene godine Jahiliya Omari, ona počinje na Muharremu. Treba se koristiti proračunima i datumima nakon islamske godine, i tako smo sada u mjesecu Safaru, godini 1430., a ne 1431. To je zato što novu islamsku godinu registriramo na mjesec Rabi’ul-Awwal.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib