U kojim šiitskim knjigama se spominje napad na Fatimu?

U kojim šiitskim knjigama se spominje napad na Fatimu?

U kojim šiitskim knjigama se spominje napad na Fatimu? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

U kojim se šiitskim istorijskim knjigama spominje incident napada na kuću majke njenog oca, Sayeda al-Zahra? Neka vam Allah podari uspjeh.

Ali


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Šejh je rekao da ih ima mnogo, uključujući mnoge:

Knjiga o Sulejmu, sinu Qais al-Hilalija

  • Al-Kafi, iz Al-Kulaynija
  • Al-Ikhtisas, iz Al-Mufida
  • Kamil al-Ziyarat, od Ibn Qawlawayh-a
  • Al-Ihtijaj, iz Al-Tabarsija
  • Nawadir al-Mu’jizat, iz Al-Tabari al-Imami
  • Al-Fadha’il, od Ibn Shadhana
  • Bihar al-Anwar, iz Allama al-Medžlisi
  • Haqq al-Yaqeen, iz Allama al-Medžlisi

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib