Kako je raslo ljudsko potomstvo kad je incest zabranjen

Kako je raslo ljudsko potomstvo kad je incest zabranjen

Kako je raslo ljudsko potomstvo kad je incest zabranjen 1600 1159 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Adam i Eva bili su dvoje i jedini ljudi koji su prvi put stvoreni na zemlji. Ako su imali vlastitu djecu, kako su se stvarale druge porodice kad je bratu i sestri zabranjeno vjenčati se i imati djecu?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Nemoguće je da Uzvišeni Allah dozvoli takav brak jer je to protiv ljudske prirode. Šiija Islam odbacuje predaje u kojima se navodi da je poslanik Adam, (mir na njega) svoje sinove oženio svojim kćerima.

Sigurno je (istinska) religija kod Allaha islam’
Aal-e-Imran, 3:19

kao takav, islam je religija svih poslanika koji su došli pred Allahovog Poslanika (mir na njega i njegova porodica). Nezamislivo je da bi Adam, Allahov Poslanik, koji djeluje prema islamskom zakonu, dopustio takav zabranjeni brak.

Čiste nepogrešive (mir neka je s njima) zapravo govore da su žena Houri iz Raja i žena Jinni dovedene ženi sinova proroka Adama da budu potomci Adama i Eve (mir neka je s njima) nastaviti. Prema nekim izvještajima, Houri je bila udata za Abela ili Shetha, a ženka Jinni bila je udata za Cain ili Japheth. .
Ilal al-Shara’i, str. 45

Prema tome, zemlja je bila naseljena pravnim brakovima, a ne incestom – Allah to zabranjuje – kako vjeruju protivnici Ahlul Bayta.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib