Ensest yasaksa insan nüfusu nasıl arttı?

Ensest yasaksa insan nüfusu nasıl arttı?

Ensest yasaksa insan nüfusu nasıl arttı? 1600 1159 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Adem ve Havva, Dünya’da ilk yaratılan iki ve tek insandı. Kendi çocukları varken, bir erkek ve kız kardeşin evlenip çocuk yapması yasaklansa diğer aileler nasıl yaratıldı?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şii İslam, Hz. Adem’in oğullarını kızlarıyla evlendirdiğini belirten rivayetleri reddeder.

Şüphesiz Allah katındaki (gerçek) din İslam’dır’
Aal-e-Imran, 3:19

İslam, Resulullah’ın huzuruna gelen tüm peygamberlerin dinidir. İslam hukukuna göre hareket eden Allah’ın Peygamberi dem’in böyle bir yasak evliliğe izin vermesi düşünülemez.

Masumlar aslında, Adem ve Havva’nın soyunu devam ettirmek için Cennet’ten bir Huri dişi ile bir Jinni’nin peygamber Adem’in oğullarının eşleri olmak üzere indirildiğini anlatır. Bazı rivayetlere göre Huri, ya Habil ya da Şit ile evliydi ve dişi Jinni, Cain ya da Yafes ile evliydi. .
Ilal al-Shara’i, sayfa 45

Bu nedenle Dünya, Ehl-i Beyt’in muhaliflerinin inandığı gibi ensest değil -Allah korusu -, yasal evliliklerle doldurulmuştu.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib