Kako šiiti mogu odbiashaba iako im je Poslanik obećao Džennet?

Kako šiiti mogu odbiashaba iako im je Poslanik obećao Džennet?

Kako šiiti mogu odbiashaba iako im je Poslanik obećao Džennet? 1024 576 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Pitanje Kako šijiti mogu odbiti neke od 10 ashaba kojima je Poslanik obećao Džennet?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Tradicija u kojoj je Poslanik, a.s., navodno
tvrdi da 10 njegovih pratilaca dodjeljuje Džennet – od kojih neki spominju
Abu Bekra, Omera i druge neprijatelje Poslanikove
kuće – izmišljena je tradicija.

Tek se u izvorima sekte dodjeljuje kao ‘Ahlus-Sunnah
wal-Jama’a’. Tradicija stoga nema nikakvu težinu i nije
argument protiv šiita, što treba smatrati lažnom tradicijom

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib