Şiiler, cennet vaat edilen sahabelere nasıl karşı çıkabilir?

Şiiler, cennet vaat edilen sahabelere nasıl karşı çıkabilir?

Şiiler, cennet vaat edilen sahabelere nasıl karşı çıkabilir? 1024 576 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Şiiler, cennet vaat edilen sahabelere nasıl karşı çıkabilir?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Peygamber Efendimizin
on arkadaşına cennet verildiğini
bunlardan bazıları Ebu Bekir, Ömer ve diğer Peygamber Hane halkı düşmanları olarak
zikredildiğini- bildirdiği rivayet uydurma bir anlatımdır.

Sadece kendisini “Ahlus-Sünnet vel-Jama’a” olarak ifade eden mezhep kaynaklarında bulunur.
Bu nedenle anlatım hiçbir ağırlık taşımaz ve onu yanlış bir anlatım
olarak gören Şiilere karşı bir argüman değildir.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib