Koje su naše dužnosti u vrijeme skrivenosti?

Koje su naše dužnosti u vrijeme skrivenosti?

Koje su naše dužnosti u vrijeme skrivenosti? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Koje su dužnosti sljedbenika Imama Mehdija, mir neka je na nj, za vrijeme njegove Skrivenosti?

Nibras Al Banyasi


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Dužnosti šiija muslimana za vrijeme Skrivenosti su:

  1. Imati svijest o Uzvišenom Allahu na najvećem stepenu.
  2. Potpuna odanost Ehli bejtu, mir neka je na njih.
  3. Napuštanje prohtjeva i klonjenje od iskušenja.
  4. Biti hrabar, odvažan i neustrašiv.
  5. Posvećenost vrijednosti požrtvovanja, djelovanja i ustrajnosti.
  6. Iskazivanje podrške Ehli bejtu, mir neka je na njih, dok krajnjih granica.
  7. Osporavanje grešaka, pogrešnih koraka i urlanja neprijatelja Ehli bejta, mir neka je na njih, te razotkrivanje sramota, mrlja i srama njihovih neprijatelja s potpunom iskrenošću.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib