Koji izvori spominju Hussainovu optužbu protiv Abu Bakra Omera?

Koji izvori spominju Hussainovu optužbu protiv Abu Bakra Omera?

Koji izvori spominju Hussainovu optužbu protiv Abu Bakra Omera? 0 0 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

U kojim udžbenicima piše da je imam Al Hussain optužio Abu Bekra i Omera da su ga oni ubili?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Kad je on (mir neka je s njim) napravio kratku pauzu da se odmori nakon što je oslabio od borbe kamenom koji je na njega bačen. Udarilo ga je u čelo; Gornjim dijelom obrisao je krv s lica. Tada ga je pogodila trokraka strelica. Prošlo mu je kroz srce. Rekao je: ‘U ime Allaha, tako mi Allaha i ljudi Allahovog Poslanika …’ – dok je gledao u nebo – ‘… ubijaju čovjeka koji osim njega nema drugog sina poslanika na ovoj zemlji. Uklonio je strelicu i krv je potekla. Stavio je ruku na ranu. Ispunila se krvlju; Zatim je bacio krv u nebo. Ni jedna kap nije pala. Ponovno je stavio ruku na ranu, a kad mu se ruka napunila krvlju, umrljao je lice i bradu. Tada je rekao: ‘Na ovaj način i u ovom izgledu ostaću dok ne sretnem svog djeda, Allahovog Poslanika, i kažem mu: O Allahov Poslaniče! Abu Bakr i Omar su me ubili!
Maqtal
Al Hussain, Al Khawarizmi, svezak 2, stranica 34

Druga tradicija kaže da je imama Al Hussaina, alejhi selam, čovjek ispitivao o Ebu Bekru i Omaru. Rekao je:

Tako mi Allaha! Oboje ste izvršili naše božansko pravo! Oboje ste se doveli u položaj koji je bio naš! Oboje su nam nagazili na vrat! Dopustili ste ljudima da nam gaze po vratu!
Taqreeb Al-Ma’arif, iz Al Halabija, str. 243

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib