Šta znači al-Masih?

Šta znači al-Masih?

Šta znači al-Masih? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

  1. Zašto je al-Masih dobio to ime?
  2. A šta je al-Masih al-Dedžjal, da li je on osoba u vrijeme ponovnog pojavljivanja al-Imama al-Mahdija ili ime koje imaju drugi ljudi koji su sotonini instrumenti?

ODGOVOR:

Im Namen Allahs, des Allmächtigen, des Allbarmherzigen,
Möge Gottes Segen über Muhammad und seine Familie sein, und möge seine Verdammnis über ihre Feinde sein.

  1. Riječ „al-Masīḥ“ ima više značenja, kao što je spomenuo u Maqāyīs al-Lugha, Ibn Fāris:

(Masaḥa), mīm sīn i ḥa’ tačnog su porijekla – a to je prenošenje nečega na nešto pružanjem [[the hand]] – ‘Masu sam (brišući) o tome opširno rukom’. Ili ga koriste kao metaforu rekavši, ‘on ju je izvodio’, kao u ‘imao je odnos s njom’. A al-Masīḥ je onaj čija je jedna od dvije strane lica mamsūḥ (brišući) – on nema ni oko ni obrvu. Zbog toga se al-Dajjāl zvao Masīḥ, jer je njegovo oko mamsūḥa. A ‘tako i tako je masna ljepote’, što znači da je to kao da mu je lice pokvareno ljepotom, pa je zato al-Masīḥ (mir neka je s njim) nazvan Masīḥ jer je to tako kao da je imao masḥa ljepote i za njega se kaže da ima masu hättea o sebi.

2. On (al-Dajjāl) pojavit će se nakon uspostavljanja države našeg imama (mir neka je s njim), a Nawāṣib će se okupiti oko njega i vjerovati u njega, i vjerujući u njega postat će baš onakvi kakvi će biti Jevreji . Tako će se imam (mir neka je s njim) boriti, poraziti i ubiti i očistiti zemlju od njega i njegovih sljedbenika.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib