Šta znači Kaf Ha Ya A’in Saad?

Šta znači Kaf Ha Ya A’in Saad?

Šta znači Kaf Ha Ya A’in Saad? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kakvo je tumačenje (Kaf ha ya ain saad) iz predanja Imama? I s nazivom knjige u kojoj se nalazi naracija tumačenja i brojem stranice. Neka vas Allah nagradi i zahvali vam.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

U egzegezi Al-Burhana, koju je sastavio Al-Sayyed Hashem Al-Bahrani, nalazimo sljedeće narative:

Ibn al-Babaweh je rekao:

Ibn al-Babaweh je rekao: Abu al-Hasan Muhammad bin Harun al-Zanjani rekao nam je – primio je rukopisni izvještaj od Ali bin Ahmada al-Bagdadija al-Warraqa – rekao je: Muadh bin al-Muthanna al-Anbari nam je rekao da je rekao : Abdullah bin Asmaa rekao nam je, rekao je: Juwairiya nam je rekao po ovlaštenju Sufjana bin Saeda Al-Thawrija Rekao je: Rekao sam Ja`far bin Muhammad bin Ali bin Ali bin Ali bin Ali bin Abi Talibu (mir neka je s njima ): O, sine Božji Poslaniče, šta znače riječi Svemogućeg i Veličanstvenog Boga Kaf ha ya a’in saad? Rekao je, ‘To znači: Ja sam dovoljan, vodič, čuvar, učenjak, istinsko obećanje.

Po njegovom ovlaštenju, po ovlaštenju Muhammeda bin Ibrahima bin Ishaq al-Talqanija (Allah bio zadovoljan s njim), koji je rekao: Abdul Aziz bin Yahya al-Jaludi nam je rekao za Muhammed bin Zakaria iz Ja’afar bin Muhammad bin Amara nama, po ovlaštenju svog oca, rekao je:

‘Jaafar bin Muhammad bin Amara nam je rekao, uz autoritet svog oca, rekao je: Došao sam do Jaafar bin Muhammeda (alejhis-selam) kad je došao čovjek njemu i pitao ga za Kaf ha ya a’in saad, a on (mir neka je s njim) rekao je: ‘Kaf: dosta za naše šiite, ha: vodič za njih, ya: vodič za njih, Ayn: znajući o posluhu naših ljudi. Saad: Čuvar njenog obećanja. Sve dok ne stekne status koji im je obećao u srži Kur’ana.

I o njemu je rekao: Muhammad bin Ali bin Muhammad, bin Hatim al-Nawfali, poznat kao al-Karmani od Abu Al-Abbas Ahmad bin Issa Al-Washa Al-Bagdadi od Ahmed bin Taher Al-Qomi od Muhammad bin Bahr bin Sahl al-Shaibani od Ahmada bin Masrura rekao nam je, po ovlaštenju Saada bin Abdullaha al-Qummija, u razgovoru s Abu Muhammad al-Hassanom bin Ali al-Askariem (mir s njima obojicama): Rekao mu je:

Što te dovelo ovdje, Saad? ‘ Odgovorio sam: Ahmed bin Is-haq me natjerao da te ne upoznam, naš gospodaru. Rekao je, ‘A što je s temama o kojima ste željeli pitati?’ Rekao sam, ‘Jeste, gospodaru. Rekao je, ‘Pitajte moje voljeno dijete.’ I pokazao je rukom na dječaka – mislio je na njegovog sina Qa’ima (mir neka je s njim) – tada mi je dječak rekao: ‘Pitaj što želiš.’ I spominjao je teme sve dok nije rekao, ‘Ja sam Qa’im. ,, Rekao sam: Onda mi reci – o sine Božji Poslaniče – o tumačenju Kaf ha ya a’in saad? Rekao je, ‘Ova su pisma nevidljiva. Bog ih je pokazao svom sluzi Zackariah, a zatim ih rekao Muhammadu (neka je Bog blagoslovio njega i njegovu porodicu), i to zato što je Zackariah (alejhis-selam) tražio od svog gospodara da ga nauči imena petorice, pa je Bog zapovjedio Gabrijelu da siđite na njega, i tako ga je naučio. Kad god je Zackariah spomenuo Muhammeda, Alija, Fatimu i Al-Hassana (mir neka je s njima), njegove brige bile su odvojene od njega i njegova nevolja je uklonjena. Kad je spomenuo Hussaina (mir neka je s njim), obuzela ga je tuga i obuzela ga je tuga. Jednog dana rekao je: Bože moj, ako spomenem četvoricu, zašto me briga briga njihovim imenima i ako spomenem Hussaina, oči bi mi zasuzile i izdahnuo bi? Bog, blagoslovljeni i uzvišeni, predvidio mu je ovu priču, i rekao je: Kaf ha ya a’in saad, kaf: ime Karbele i ha: uništavanje porodice i Ya: Yazid (svibanj Bog ga prokleo) i a’in: njegova (Hussain-ova) žeđ i saad: njegovo (Hussain-ovo) strpljenje.

Kada je Zakarija (mir neka je s njim) čuo za ovo, tri dana nije izlazio iz svoje džamije i spriječio je ljude da uđu i počeo je da plače i da se žali.

U ime Boga, Samilosnog i Samilosnog
Njegova jadikovka bila je:

Bože moj, hoćeš li dopustiti da sin najboljeg iz tvoje kreacije umre i oplakuje ga? Bože moj, želiš li uključiti Aliju i Fatimu u ovu nesreću, bože moj, želiš da se muka ove tuge spusti na njihov dvor. Tada bi rekao: Bože moj, podari mi sina kojeg će moje oči prepoznati do duboke starosti, postavi ga nasljednikom i skrbnikom, a njegovo mjesto od mene postavi u mjesto Hussain. Zatim ispuni moje srce ljubavlju za ovo dijete, a zatim me pusti da oplakujem njegovu smrt kao što si Muhammeda volio da oplakuje svog sina. Ivana (neka je mir s njim) nosila ga je šest mjeseci, a zatim se rodilo, kao što je bio slučaj sa Hussain-om (mir neka je s njim).

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib