Zašto ne ostavite Aishu na miru?

Zašto ne ostavite Aishu na miru?

Zašto ne ostavite Aishu na miru? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Postoje neki koji kažu da je ‘Aiša član porodice, uključena u domaćinstvo Allahova Poslanika (alejhi selam i njegova porodica) i htjeli mi to ili ne, njena svetost je Poslanikova. A budući da se bavimo dobrim manirima i moralom, ne bismo li trebali zaštititi svetost Poslanikove porodice ne uzalud iznoseći njeno ime – čak i ako je počinila grešku ?! Ne obraćaš li pažnju na riječi koje je pjesnik izgovorio kad kaže:

O Humarayh, zabranjeno je vrijeđanje tebe … zbog jedne osobe, počašćuje se hiljadu očiju

Zašto se umaramo i brinemo o stvarima koje uključuju Poslanika i njegovu porodicu, pa mu svojim djelovanjem možda nanosimo štetu ?! Ako je pogriješila, Allah će joj biti sudija, a Poslanik će za nju biti odgovoran na Sudnjem danu, a ne mi. Štaviše, kako da znamo da li joj Allah nije oprostio ono što je počinila, iz časti i poštovanja prema Njegovom poslaniku (mir neka je s njim i njegovom porodicom). Zar nama ne priliči da se držimo jezika kad su u pitanju njeni poslovi ?!


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Apsolutno ne! Ona nije uključena u porodicu Allahovog Poslanika. I to zato što žena koja izda svog muža više ne može nositi takvu čast. Aišina izdaja bila je utemeljena na nekoliko incidenata, poput njezine pomoći u trovanju i ubojstvu Poslanika, što mu je nanijelo bol i štetu, i njenom revoltu i otporu njegovom pravom i od Boga postavljenom nasljedniku. Njene akcije dovele su do ispucavanja strijela u tijelo Hassana, mir neka je s njim, do njihovih inovacija u islamskoj jurisprudenciji i do činjenice da su neobični ljudi dobili pristup Poslanikovoj kući.

Ako se potvrdi izdaja žene prema mužu, pravni odnos između njih istječe. Njezina svetost više nije produžetak njegove svetosti i ona se ne računa kao član njegovog domaćinstva. Pored toga, brojne tradicije koje su nam prenijeli Poslanik i njegov Ehlibejt (mir neka je s njima) jasno su istakli ove stvari u vezi s Aišom.

Radi argumenta, pretpostavimo da je ona ostala član njegove porodice. Samo to nas ne sprečava da je optužimo za zločine koje je počinila, niti nas kažnjava. Poslanikova svetost ne bi bila narušena, jer islamska jurisprudencija i običaji razlikuju pojedinca od njegove žene. Veže vas bračni ugovor, koji je samo ugovor. Jednom kad takav ugovor istekne, on postaje nevažeći. Veza između supruge i muža nema nikakve veze sa roditeljstvom.

Čak i kada je riječ o direktnom porijeklu, nema štete okriviti ćerku ili sina osobe, jer to ne odražava očevu sliku, pogotovo ako je otac svoju djecu odgajao na dobar način. Ovo se odnosi i ako su kćerka ili sin insistirali da slijede put obmane, iskušenja i korupcije. Njihovo odstupanje postaje dovoljan razlog da se zanemari veza između njih. Ovaj princip je uspostavio Allah u svojoj svetoj knjizi kada je Noah, a.s., rekao svom gospodaru: „

Gospodaru, moj sin je iz mog doma. Allah je odgovorio Oh, Nuh, on nije iz vašeg domaćinstva. “Tada je Allah objasnio svoj odgovor rekavši:” Ponašao se potpuno nepravedno.
((Kur’an 11 46-47)

Takav je slučaj sa Aišom. Iako je bila supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ona nije izvan njegovog domaćinstva kada uzmemo u obzir gornji slučaj, jer je “potpuno neopravdana” čak i kada je bila povezana s poslanikom predbračni ugovor koji se, kao što smo vidjeli, može raskinuti. Razmisli o tome. Takođe je važno napomenuti da su zločini za koje je ona počinjena počinjeni nakon što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ubijen, što je još više oslabilo vezu između njih.

Nadalje, ako želimo da nam bude dužnost zaštititi svetost osobe i izbjegavati govoriti i osuđivati ​​njegove zločine jer su oni povezani s domaćinstvom druge (poštovane) osobe, onda bi i njegov Sin trebao biti od Adama, Kaina , supruga i sin Noaha i supruga Luta (Sodoma). Trebali bismo zaštititi svetost svih koji dolaze iz pobožnog domaćinstva, bez obzira da li su nevjernici, pokvarenjaci, preljubnici ili zavedeni! I mogli bismo ponavljati rečenicu poput papagaja iznova i iznova,

“Zbog jedne osobe počašćene su hiljade drugih!”

U ovom slučaju, ne bismo trebali optužiti ubicu za zločin dok je njegov otac (na primjer) bio pravedan, niti trenirati kažnjavanje preljubnice dok je njen suprug bio pobožan! Niko pri zdravoj pameti to ne bi predložio.

Pored toga, ni sama Aiša nije zaštitila svetost Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prekinula ga je kad mu je pripisala zle i groteskne prakse, poput dojenja odraslih. Takođe je narušila svetost Poslanikove porodice, uprkos tome što joj je naloženo da ih voli putem Allahove objave kako je navedeno u Časnom Kur’anu.

Recite da od vas ne tražim ništa osim da volite moju blisku rodbinu.
(Kur’an 42 24)

Zla djela koja je počinila nad sobom samo su joj potamnila srce do sudnjeg dana! Zaista, obavezno je da protiv nje govorimo na isti način na koji je to činila i njena svetost se ne može podržati. To je zato što se kršenje svetosti mora kazniti odmazdom, a Allah kaže

A za [all]kršenja postoji i zakonska odmazda.
(Kur’an 2 195)

da vas je napao. Nećemo zaustaviti naš napad kao što nije prestao ni kada je premašio Poslanika i njegovu porodicu (mir neka je s njima). Govorimo samo istinu i trudimo se da ljudi ne zavaraju u svojoj mreži laži slijedeći nju i njena inovativna učenja koja su u suprotnosti sa zakonima donesenim od Allahovog Poslanika (mir neka je s njim i njegovom porodicom).

Što se tiče tvrdnje da joj Allah može oprostiti čast za svog poslanika, to je nečuvena tvrdnja. Ne možete negirati sigurnost sa sumnjom. Ako se to dogodilo, mogli biste i slomiti temeljno vjerovanje u božansku pravdu. Na primjer, druga žena bi mogla počiniti zločin, a Allah joj to ne bi oprostio i tada bi imala moralno pravo da na Sudnji dan zaziva moga Gospodara!

Ako je to slučaj, nema načina da se dokaže Allahova božanska pravda ukoliko Allah ne bi oprostio ovoj ženi zajedno sa svima ostalima koji su počinili zločin. To je zato da u Allahovom stvaranju ne postoji niko ko bi mogao iznijeti argument da je Allah razlikovao ženu od ostalih grešnih žena samo zato što se udala za Njegove glasnike na ovom svijetu.

Ako je to slučaj, nema načina da se dokaže Allahova božanska pravda ukoliko Allah ne bi oprostio ovoj ženi zajedno sa svima ostalima koji su počinili zločin. To je zato da u Allahovom stvaranju ne postoji niko ko bi mogao iznijeti argument da je Allah razlikovao ženu od ostalih grešnih žena samo zato što se udala za Njegove glasnike na ovom svijetu.

Da je ovo naše vjerovanje, tada bi i vjera u ahiretsku kaznu postala jednako nevaljala kao i vjera u paklenu vatru, jer u njoj niko ne bi bio kažnjen! To bi bilo posebno slučaj, jer suniti vjeruju da će im se oprostiti grijesi svih koje nazivaju sahaba, jer bi u tom slučaju bilo ispravno da se ostatak stvorenja tome prigovori na dan uskrsnuća kao oni isti zločini koje su počinili, ali su bili spriječeni da oproste samo zato što nisu pratili Poslanika i što je sve to Allah odredio i odredio i ništa nisu mogli učiniti s tim.

Sad kad ste shvatili apsurdnost ove tvrdnje, ne postoji način da se dokaže Allahova božanska pravda ukoliko ne priznate da će žena Proroka (a.s.) biti kažnjena na dan uskrsnuća ako ona je poput drugih. Žene bi trebale činiti grijehe, zločine i psovke. U stvari, bit će kažnjena više puta od nje, što nam je Allah jasno rekao, kao što je rekao:

O supruge vašeg poslanika, ko god je među vama očito nemoral, Allah će udvostručiti ovu kaznu. A to je Allahu uvijek lako.
(Kuran 66 11)

Da li vi sada proturječite Allahovim riječima. Probudite se i razbistrite svoj um zbog zbrke da je žena posvećena samo zato što je njen muž prorok. Kriterij u Allahovim očima je pobožnost. Ako je ova žena pobožna, bit će počašćena i dostojanstveno tretirana, a ako ne, bit će zanemarena i zanemarena, jer Allah kaže

Allah je oblikovao ženu Nusa i Luse žene kao parabolu za one koji ne vjeruju. Oboje su bili podložni dvojici pravednika (sluga) naših robova, ali oni su prema njima podmuklo postupali, pa pred Allahom nisu bili od koristi. A rečeno je: “Oboje uđite u (paklenu) vatru s onima koji uđu.
(Kuran 66 11)

Stoga će Aiša zapaliti one koji uđu zbog izdaje Allahovog Poslanika, alejhis-selam i njegova porodica. Ko ste vi da prosvjedujete i uložite prigovor ?

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib