Hukum-hukum Solat Dalam Keadaan Duduk

Buku ini mempersembahkan tentang batas-batas solat dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan berdiri dalam kes-kes kecacatan atau kekangan-kekangan kesihatan. Hukum-hukum yang dinyatakan adalah bersangkutan dengan pandangan-pandangan Yang berbahagia Sayed Sadiq Shirazi.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib