Komentar Doa Dua Berhala Quraish

Ulama kita seperti Al-Kaf’ami menyebutkan bahawa sesiapa yang berdoa dengan doa Dua Berhala Quraish’ seperti orang yang berperang di samping Rasulullah (SAWA) dan setara seperti orang yang meluncurkan seribu panah bersama-sama dengan Nabi. Maka, kita melihat bahawa doa ini memiliki nilai yang tinggi dan penting dalam agama kita. Sheikh al-Habib telah pergi dengan lebih dalam dalam menerangkan doa ini supaya terma-terma yang kabur menjadi jelas. Sheikh juga menolak dakwaan yang digunakan oleh musuh-musuh kita, yang mengatakan bahawa kita percaya kepada tahrif al-Quran.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib