Apakah sumber-sumber terbaik bagi biografi Nabi?

Apakah sumber-sumber terbaik bagi biografi Nabi?

Apakah sumber-sumber terbaik bagi biografi Nabi? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Di manakah saya boleh mendapatkan biografi sebenar Nabi seperti yang dituliskan oleh zuriat keturunannya?

Saya melawati laman-laman web seperti amazon.com dan hanya mendapati biografi Ibn Hisham. Tetapi bukan itu yang saya mahukan. Saya mahukan biografi Nabi daripada kata-kata para Imam Maksumeen. Di mana saya boleh mendapatkan sumber-sumber tersebut?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

mengesyorkan dua kitab daripada Muhadith Sheikh Abbas al-Qummi bertajuk

  1. Kuhl al-basar fi sirat Sayyid al-Bashar dan
  2. Muntaha al-Amal
  3. dan juga kitab Sayed Muhammad Al-Shirazi bertahuk Li-Awwali Marratin Fi Tarikh al-Alam.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib