Allah, gayrimüslim bir çevrede doğanları nasıl yargılayacak?

Allah, gayrimüslim bir çevrede doğanları nasıl yargılayacak?

Allah, gayrimüslim bir çevrede doğanları nasıl yargılayacak? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Bu sorun nasıl çözülür: Allah, iki kâfir ana babadan bir insanı Müslümanlardan uzak bir ülkede yaratır ve onu sapkın bir ortamda büyütür. Öte yandan Allah, iki Müslüman ana babadan başka bir kişiyi yaratarak onu İslami ve dini bir ortamda büyütür. Sonunda içlerinden birinin Müslüman, birinin kâfir olduğuna göre mi yargılanacaklar?

Rashed


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Gayrimüslim ve inançsız bir ortamda doğmanın, kişinin mantık duygusu ve özgürce seçme isteğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Hatta Allah, Müslüman bir çevrede doğanların dinini ve doktrinini sadece anne babasını takip ederek değil, araştırma ve inceleme yoluyla da sahiplenmeye mecbur etmiştir. Dolayısıyla Müslüman ve gayrimüslim bu konuda hem eşittir.

Allah, delil kendisine açıklanmadıkça kullarından hiç kimseyi cezalandırmaz. Kâfir, davet edildikten ve kendisine açıklandıktan sonra gerçeği reddettiğinde; bunu gayrimüslim ve inançsız bir ortamda doğduğu için değil, kendi isteğiyle yapıyor. Bazı insanlar Müslüman çevrelerde doğdu, ama yine de inkar ettiler ve Ateist oldular, ve tam tersi. Üstelik İslam’ı benimseyen, çevresine aykırı ve amelleri güzel olan bir kimseyi bilmelisiniz; Hatta Allah tarafından gerçeğe daha yakın bir ortamda doğmuş olandan daha yüksek bir rütbe ve mükafat verilebilir.

Her halükarda, belli bir kişinin gayrimüslim ve kâfir bir ortamda doğduğunu ve kâfir olarak öldüğünü varsaysak bile – gerçeği reddetmek ya da İslam’ın çağrısını kabul etme konusunda dikkatsiz olmak için değil – daha ziyade gerçeği tanımamaktan veya cehaletten dolayı, ve bunun gibi; Böyle bir kimsenin Kıyamet Günü lanetlenmesine gerek yoktur. Şüphesiz Allah, o gün, az zeka yeteneğine sahip olanları rahmetine dahil edecektir ve onların birçoğunu, özellikle kendileri için yapılan özel bir sınavdan geçirdikten sonra mutlaka cennete girecektir. Allah’ın adaleti genel, müşterek, mutlak ve eksiksizdir, ve herkes için geçerli ve O’nun rahmeti kâfirler de dahil her şeyi kapsar.

Haqq al-Yakeen, Allama al-Majlisi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib