Bir orduya kaydolmak caiz midir?

Bir orduya kaydolmak caiz midir?

Bir orduya kaydolmak caiz midir? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Gayrimüslim bir orduya (özellikle ABD Ordusu) katılmaya izin var mı?

Baqir


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

El hakim El-Şer’ii (büyük alim) buna izin vermedikçe, ister Müslüman ister gayrimüslim olsun, herhangi bir askerlik hizmetine kaydolmaya izin verilmez.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib