Adakah dibolehkan untuk menyertai militari?

Adakah dibolehkan untuk menyertai militari?

Adakah dibolehkan untuk menyertai militari? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Adakah dibolehkan untuk menyertai militari orang bukan muslim (khususnya tentera US)?

Baqir


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Adalah tidak dibolehkan untuk menyertai mana-mana khidmat militari, sama ada ia pasukan Muslim atau bukan Muslim kecuali al hakim al-shar’ii (maraje’ tertinggi) mengizinkannya.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib