Ebu Lu’lu’a bir Zerdüşt müydü?

Ebu Lu’lu’a bir Zerdüşt müydü?

Ebu Lu’lu’a bir Zerdüşt müydü? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Şiiler neden Zerdüşt Abu-Lu’lu’a seviyorlar? Neden ondan memnunlar? Müslüman olmadığı, aksine Zerdüşt olduğu gerçeğine rağmen?

Al-Jazi


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Abu-Lu’lu’a al-Nahawandi bir Zerdüşt değildi, ama aslında inanan bir Müslümandı ve Omar’ın takipçilerinin Zerdüşt olduğunu iddia ettikleri suçlamalar, iftiralar ve yalanlardan başka bir şey değil! Sırf lanetli Ömer’i bıçakladığı zaman Peygamber Mescidi’ndeyken İslam’a olan inancını kanıtlamak yeterlidir. Hatta bazı ‘Sünni’ rivayetlerde, namaz kılanların sıraları arasında onun arkasında olduğundan bahsedilmektedir. “Sünniler” inkarcı bir Zerdüşt’ün Müslümanlar tarafından içeride namaz kılmak için camiye girmesine nasıl izin verildiğini bize açıklasın !? Peki o, Ömer’e caminin içindeyken Şu’ba oğlu El-Muğira’ya karşı hükmetmesini söylediğinde olduğu gibi, olay gerçekleşmeden önce camiye nasıl girip çıkabilirdi ?!

Bu onun Müslüman olduğu anlamına gelir. Öyle olmasaydı, Müslümanlar camiye girmesine izin vermezdi. Kutsal şehir Medine’de kalmasına neden izin verdiler? Peygamberimiz müşriklerin Medine’de ve Mekke’de kalmalarını yasakladı. Bunca yıl Medine’de kalmış olması Müslüman olduğunu kanıtlıyor.

Dahası, ‘Sünni’ alimler, kızının (Lu’lu’a) Musannaf’ında Al-San’ani’nin bahsettiği gibi İslam’a inanan Müslüman bir kız olduğunu kabul ettiler:

Sonra o (Ömer oğlu Ubeydullah) İslam’a inanan küçük bir kız olan Abi-Lu’lu’a’nın kızına geldi ve onu öldürdü. O gün Medine şehri halkının üzerine karardı.
Musannaf al-San’ani, 5. cilt, sayfa 479 ve Al-Muhalla, İbn Hazm, cilt 11, sayfa 115 ve diğerleri.

Dolayısıyla Abu-Lu’lu’a’nın Müslüman olduğunu biliyoruz. Küçük bir kızın İslam’a inanması, babasının ona İslam’ı öğretmiş olmasından bellidir, çünkü – normalde – küçük çocuklar İslam’a inanıyorlarsa, bunu ebeveynlerini takip ederek yaparlar! Ayrıca Medine nüfusunun geri kalanı – Sünnilerin ‘Sahaba’ (refakatçi) olarak etiketlediği kişiler de dahil olmak üzere bu kıza Müslüman bir kız olarak davrandı ve Ömer oğlu Ubeydullah tarafından, Medine halkının üzerine karartacak kadar haksız yere öldürülmesinden dolayı ifade ettikleri üzüntü … Bütün bunlar babasının Müslüman olduğu açıktır. Ancak o kâfir olsaydı, kimse kızını Müslüman olarak görmezdi, onun ölümünden ötürü üzülmezdi, Ömer oğlu Ubeydullah’ın adaletsiz hareketinin intikamını almak için öldürülmesini de istemezdi, çünkü Bir Müslüman kâfiri öldürürse, öldürülmez. Buna ek olarak, tarihçiler, ‘Sünnilerin’ Sahabe ‘olarak adlandırdıkları bazı kişilerin, Affan’ın oğlu Osman’ın, Ebu-Lu’lu’nun kızının haksız yere öldürülmesi nedeniyle Ömer oğlu Ubeydullah’ı öldürmesini talep ettiklerini doğruladılar. Bu onun Müslüman olduğunu ve dolayısıyla babasının da Müslüman olduğunu doğrular.

Tareekh al-Tabari, cilt 3, sayfa 302 ve Tareekh Dimashq, İbn Asakir, cilt 38, sayfa 68 ve diğerleri, Ali’nin, Mikdat ve Ömer oğlu Ubeydullah’ın, Ebu-Lu’u’a’nın kızını haksız yere öldürmesinden ötürü intikam almak için idam edilmesini talep eden diğerleriyle birlikte olduğu söylenir.

Ehl-i Beyt’in Allah’tan Abi-Lu’lu’a merhamet etmesini istediği ve ona cennet için müjdelediği rivayet edilmektedir. Ömer’i Allah Resulü Fatıma el-Zehra’nın intikamını almak için öldürdüğü için, Ömer tarafından öldürüldü, diğer alçaklarla birlikte ona saldırdı, kaburgasını kırdı, doğmamış oğlu Al-Muhassin’i kaybetmesine neden oldu, bir kırbaçla vurdu, tekmeledi ve tokatladı, ve onu ve kocasını arkadaşı Ebu Bekir’e bağlılık yemini etmeye zorlamak için iğrenç ve canavarca bir saldırıda kılıcının kılıfıyla vücudunun yanına çarptı.

Bu nedenle İslam kahramanı Abu-Lu’lu’a Fairouz al-Nahawandi’ye saygı duyuyoruz.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib