Je li Abu Lu’lu’a bio zoroastrijanac?

Je li Abu Lu’lu’a bio zoroastrijanac?

Je li Abu Lu’lu’a bio zoroastrijanac? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Zašto šiiti vole zoroastrijsku Abu-Lu’lu’u? Zašto ste zadovoljni s njim? Iako nije bio musliman, već zoroastrijanac?

Al-Jazi


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima,

Abu-Lu’lu’a al-Nahawandi (Allah bio zadovoljan s njim) nije bio zoroastrijanac, ali je zaista bio pobožni musliman, a navodi Omarovih sljedbenika koji su tvrdili da je zoroastrijac nisu ništa drugo nego kleveta i laži! Dovoljno je dokazati svoje vjerovanje u islam samo uzimajući u obzir činjenicu da je, kada je izbo nožem prokletog Omera, bio u svetoj Poslanikovoj džamiji. Neki ‘sunitski’ narativi čak spominju da je on bio iza njega između redova onih koji su klanjali namaz Neka nam suniti objasne kako su muslimani u džamiju dopustili molitvu da se moli unutra!!? I kako je mogao ući i napustiti džamiju prije nego što se dogodio incident, npr. Kada je naredio Omaru da presudi protiv Al-Mughire, sina Shu’be, dok je bio u džamiji?!

To znači da je bio musliman. Da nije bilo njega, muslimani mu ne bi dopustili da uđe u džamiju. Zašto su mu uopće dozvolili da ostane u svetom gradu Medini? Poslanik (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) zabranio je mušricima boravak u Medini i Meki. Činjenica da je svih ovih godina boravio u Medini dokazuje da je bio musliman.

Uz to, sunitski učenjaci prepoznali su činjenicu da je njegova kći (Lu’lu’a) bila muslimanka koja je vjerovala u islam, kao što je Al-San’ani rekao u svom Musannafu:

“Tada je on (Ubaydullah, Sin Omar) kćerki Abi-Lu’lu’e, djevojčice koja je vjerovala u islam, i on ju je ubio. Tog je dana grad Medina potamnio nad svojim stanovnicima.
Musannaf al-San’ani, svezak 5, stranica 479, i Al-Muhalla, Ibn Hazm, tom 11, stranica 115, i drugi.

Otuda znamo da je Ebu-Lu’lu’a bio musliman Činjenica da je mlada kćer vjerovala u islam očito je da ju je otac podučavao o islamu jer – obično – kad mala djeca vjeruju u islam, to čine slijedeći svoje roditelje! Ostatak stanovništva Medine – uključujući i one koje su suniti nazivali ‘Sahaba’ (ashabi) – tretirali su ovu djevojku kao muslimansku djevojku, a tuga koju su imali zbog nepravednog ubistva Ubejdullaha, sina Omera, bila je tako velika da je Medina potamnjela nad ljudima … Sve je to očito da je njen otac bio musliman. Međutim, da je bio nevjernik, niko ne bi njegovu kćer smatrao muslimankom, niti bi iko oplakivao njenu smrt, niti bi iko tražio da se Ubejdullah, sin Omarov, ubije iz osvete za svoj nepravedan čin, jer musliman ne postaje ubijen kad ubije nevjernika. Uz to, povjesničari su potvrdili da je nekoliko onih koje suniti nazivaju ‘Sahaba’ zatražilo od Osmana, sina Affana, da ukloni Ubejdullaha, sina Omara, zbog nepravednog ubistva kćeri Abu-Lu’lu ‘. To potvrđuje činjenicu da je bila muslimanka, pa je i otac bio musliman.

Vidi Tareekh al-Tabari, svezak 3, stranica 302, i Tareekh Dimashq, Ibn Asakir, svezak 38, stranica 68, i drugi, gdje se spominje da je Ali, neka je mir s njim, zajedno sa Miqdadom i drugi koji su zahtijevali da se Ubejdullah, sin Omarov, ubije iz osvete zbog nepravednog ubistva Abu-Lu’ove ćerke (neka je Allahova milost na obojici).

Kaže se da su Ehlul-Bejt, a.s., zamolili Allaha za milost Ebi-Lu’lu’a (a.s.) i da su mu donijeli dobre vijesti za Džennet jer se Omer osvetio za kćer Allahov Poslanik (mir i blagoslov na njega), Fatima el-Zahra (neka je mir i blagoslov na nju), koju je Omar ubio kada ju je napao zajedno sa ostalim zlikovcima, a njoj je puklo rebro i izgubila je nerođenog sina Al -Muhassin (mir neka je s njim) i šibao ju je, a ona je nogama i nogama udarala i udarala koricama mača u odvratnom i monstruoznom napadu s ciljem da prisili nju i njenog muža da se zakunu u odanost svom pratiocu , Ebu Bekr (neka je Allahovo prokletstvo na njega).

Iz tog razloga poštujemo Ebu-Lulua Fairouza al-Nahawandija (Allah bio zadovoljan s njim) koji je bio heroj islama.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib