Ehl-i Beyt’in kadınları peçe taktılar mı?

Ehl-i Beyt’in kadınları peçe taktılar mı?

Ehl-i Beyt’in kadınları peçe taktılar mı? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Bazı insanlar Seyyida Fatima ve Ehl-Beyt kadınlarının peçe giydiğini söylüyor. Bazı insanlar bunun böyle olmadığını ve insanların Sayyida Fatima’nın yüzünü tarif ettiği rivayetler olduğunu söylüyor. Bu konuda doğru anlayış nedir?

Geçenlerde okumuştum, İran Rıza Şahı peçeyi yasaklamıştı, İran’daki bütün kadınlar onu takmıştı. Yasakladığında, alimler bunun zorunlu olduğunu düşündükleri için üzüldü ve kadınlar yasaktan sonra evlerini terk etmeyi reddetti. Neden klasik bilim adamları bunun zorunlu olduğunu söylediler ama bugün hiçbir otorite bunu söylemiyor? İran rejiminden Ayetullah Murtaza Mutahari gibi bazı bilginlerin peçe’nin bir yenilik olduğunu söylediğini de duydum. Sana göre bu konuda doğru hüküm nedir Şeyh?

Samer Kazemi


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Sayeda Fatıma el-Zehra, bu konudaki İslami hükümlere göre Hane halkının tüm kadınları gibi yüzünü örterdi. Ancak zehra Hanım’ın yabanci adamlar tarafından anlatılan yüzünün tasvir edildiği rivayetlerle ilgili olarak bu rivayetler ya:

a. Ehl-i Beyt’in muhalifleri veya bazı zayıf ve bilinmeyen anlatıcılar tarafından bildirildikleri için güvenilir veya gerçek değiller.

b. Doğrudan Sayeda Fatima’nın yüzüne bakmayan biri tarafından bildirildi. Daha ziyade, anlatıcı Peygamber’le birlikteydi ve Peygamber Efendimizin o sırada Sayeda Fatıma’nın durumu hakkında ona söylediklerini bildirdi.

c. İslami hükümete göre arzudan yoksun yaşlı bir adam olan Selman el-Farsi gibi yaşlı bir adam tarafından bildirildi. Bu erkek grubu, kadınların yüzlerini ifşa etmelerine izin verilen Kuran’da sayılan gruplar arasındadır:

“Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunan (köleleri), erkeklerden, kadına ihtiyacı kalmamış (cinsî güçten düşmüş) hizmetçiler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz.”
Kuran 24:32

2) Her Müslüman kadının yüzünü örtmesi zorunludur, eğer bir kadın genç, güzel ve erkeklerin yüzüne bakmaktan zevk alacağını biliyorsa, erkekler için herhangi bir günaha ve çekiciliğe neden olma korkusu varsa. Aslında, durum böyle olmasa bile ve kadının yüzünde makyaj, koparılmış kaşlar vb.gibi bir süsleme şekli olsa bile, yüzünü Mahramların varlığında örtmek zorundadır.

Dahası, Müslüman bir kadın, iyi görünmese ve herhangi bir makyajı olmasa bile yüzünü örtmelidir, ancak yüzünü açık bırakmak, erkekleri ona bakmaya çeker ya da erkeklerle mizahi bir şekilde sohbet etmek gibi bir yaramazlığa neden olur.

Bu nedenle bugün kadınlarımızın çoğunluğu, özellikle de genç kadınlar yüzlerini örtmek zorunda. Bu, Büyük Ayetullah Sayed Sadiq Şirazi gibi klasik ve çağdaş hukukçular tarafından verilen İslami hükümdür.

Ancak, bu konuda Mutahhari açıklaması gelince; ne bir otoritesi vardı, ne de dikkate fikrini almak kararların verilmesi için uygun değildi. Aslında, sapkın inançları, davranışları ve Ehl-i Beyt’in öğretilerine aykırı olan bazı görüşleri vardı.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib