Ömer Perşembe Felaketine Dair Kuran Mezhebini İcat Etti

Ömer Perşembe Felaketine Dair Kuran Mezhebini İcat Etti

Ömer Perşembe Felaketine Dair Kuran Mezhebini İcat Etti 1240 1920 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh Yaser el-Habib, Ömer’in Kur’an’ın tek başına yeterli olduğu ve Peygamber rivâyetlerine ihtiyaç duymadığı şeklindeki icadını nasıl hayata geçirmediğini anlatır. Ömer ve arkadaşı Ebu Bekir, Fedek’in Fatıma el-Zehra’dan gasp edilmesini ele alırken, Kur’an’dan iddiasını kanıtlayan kanıtlar getirdiğinde bu mantığı uygulamadılar.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib