Resul-i Ekrem, Ayşe’ye sizin yaptığınız gibi hakaret mi etti ?!

Resul-i Ekrem, Ayşe’ye sizin yaptığınız gibi hakaret mi etti ?!

Resul-i Ekrem, Ayşe’ye sizin yaptığınız gibi hakaret mi etti ?! 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Peygamberimizin eşi Ayşe konusunda size katılıyorum diyelim; o gerçekten konuşmalarınızda nasıl tarif ettiğinizdir. Ancak kendimize şu soruyu sormamalıyız:

  1. Resul-i Ekrem, bu kişiye nasıl davrandı Ayşe?
  2. Resul-i Ekrem, ona hakaret etti mi, yemin etti mi, lanetledi mi, seninle aynı sıfatları mı verdi?
  3. Resul-i Ekrem, Ayşe’yi sizinle aynı şekilde mi yargıladı?
  4. Şeytan, inançsız, müstehcen ve cehennem ateşinde bacaklarından baş aşağı asılı ve cesetler yiyor vb. dedi mi?

Büyük Elçi, herkese ve her şeye nasıl davranılacağı konusunda rol modelimiz değil mi?

Kuran’da şöyle buyurmaktadır:

“Şanım hakkı için muhakkak ki size Resullulah’da pek güzel bir örnek vardır.”
Kuran 33:22

“Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım.”
Kuran 5:4

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette de zarar edenlerden olacaktır.”
Kuran 3:86


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Resulullah’ın Ayşe’ye atıfta bulunurken kullandığı “Humaira” kelimesinin kendisi, aşağılama amaçlı saldırgan bir kelimedir. Sürekli adet gördüğü anlamını taşır. Bu yüzden ona şöyle derdi:

“Ey bacakları kırmızı olan!”

Aşağıdakiler Arap atasözleri arasındadır:

“Kadınların en kötüsü ısrarla adet gören Humaira’dır.”

Resul-i Ekrem, sık sık Ayşe’ye hakaret eder ve insanları ondan ihtiyatlı kılan bazı özellikleri ona atfederdi.Buhari, Hattab oğlu Ömer oğlu Abdullah’ın otoritesi hakkında şunları anlatır:

Peygamber konuşmak için ayağa kalktı ve Ayşe’nin evini işaret etti ve dedi ki: “İşte çile! İşte çile! İşte çile… ’ – üç kere – ‘ … Şeytan’ın boynuzunun çıktığı yer! ’“
Sahih al-Buhari, 4. cilt, sayfa 100

Müslim’in naklettiği bir başka rivayette ise (Ömer oğlu Abdullah):

Resul-i Ekrem, işe’nin evinden çıktı ve şöyle dedi: ‘İnançsızlığın başı buradan, Şeytan’ın boynuzunun çıktığı yerden!
Sahih Müslim, 2. cilt, sayfa 560

Hanbel oğlu Ahmed, Ömer oğlunun otoritesini anlatıyor: Resul-i Ekrem, Ayşe’nin evinden çıktı ve şöyle dedi:

“İnançsızlığın başı buradan, Şeytan’ın boynuzunun çıktığı yerden!”
Musnad Ahmad, 2. cilt, sayfa 23

Resul-i Ekrem, Hanbel oğlu Ahmed’in aktardığına göre, savaş ganimetine aldırış etmemesi gibi, ona karşı dualar okurdu ve ardından şöyle dedi:

“Neyin var? Allah ellerinizi kessin! ”
Musnad Ahmad, 6. cilt, sayfa 54

Ayrıca Resul-i Ekrem, Taberani’nin sahih bir rivayetler zinciriyle nakledilen rivayetinde olduğu gibi, mümin olduğunu yalanlamıştır:

Peygamber, Ebu Bekir’le birlikte onun üzerine geldi ve Resulullah şöyle buyurdu: “Ey Ayşe, bize yemek ver.” “Vallahi, yiyeceğimiz yok” dedi. “Bize yemek ver” dedi. “Vallahi yiyeceğimiz yok” dedi. “Bize yemek ver” dedi. “Vallahi, yiyeceğimiz yok” dedi. Bunun üzerine Eb Bekir şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü, iman eden bir kadın, elindeyken belli bir şeye sahip olmadığına yemin etmez.” Sonra Resulullah şöyle dedi: “Ve onun mümin olup olmadığını nasıl bilirsin ?! Diğer kadınlar arasında inanan bir kadın örneği, (diğer) kuzgunlar arasında en beyaz olan kuzgunun örneğidir. Gerçekten de cehennem ateşi aptal insanlar için yaratılmıştır. Kadınlar, tıpkı bir lamba gibi olmadıkça aptaldır. “”
Musnad al-Shamiyeen, El-Tabarani, cilt 4, sayfa 91

Hatta Resul-i Ekrem, gece casusluk yaptığı için ona bir kez vurmuş ve ona acı çektirmiştir. Müslim, Ayşe’nin bu olay hakkında şunları söylediğini aktarır:

“Sonra beni göğsüme yumrukladı, canımı yakan bir yumruk!”
Sahih Müslim, 3. cilt, sayfa 64

Şimdi Allah Resulü’nün örneğini takip etmek için, Ayşe’yi sağırlaştırmamız ve ona benzer şekilde vurmamız gerektiği sizin için açık hale geliyor. Bu, ona karşı eylemlerimize izin veren ve haklı gösteren meşru kanıtlara dayanmaktadır.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib