BOŞ ZAMANLARINIZDA İZLEYİN
Şeyh el-Habib’in araştırma serisinin bir kataloğu. Kendi dilinizde erişilebilir videolar çok yakında!

Peygamber, Sanki Onu Daha Önce Hiç Tanımamışsınız

Peygamberimiz, hayatı ve Peygamberliğine dair deliller hakkında kısa bir inceleme.

Daha fazla oku


Peygamber, Sanki Onu Daha Önce Hiç Tanımamışsınız

Bu dizi, Muhammed’in neden Allah’ın bir elçisi olduğuna inandığımızın nedenlerine kısa bir bakış sunuyor. Peygamber’in kusursuz ve eşsiz karakterini gösteren gerçek biyografisini öğrenin. Peygamber’in en büyük mucizesi Kuran-ı Kerim’i öğrenin

İmamların Ezgisi

Bir rivayette gerçekten imam olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?

Daha fazla oku


İmamların Ezgisi

Sahte anlatıları gerçek olanlardan tanımlamanın bir yolu, gerçekliğini doğrulamak için zincire bakmadan önce yalnızca Matan’a (anlatının yazılı bağlamı) dayalı olarak ayırt etmektir. Bazı âlimlerimiz o kadar yüksek bir seviyeye ulaşmışlardır ki, Al-Sayed Al-Burucardi gibileri bile bir rivayeti dinledikten sonra İmam’a sadece rivayetin dil yapısı üzerinden rivayet edildiğini söyleyebilmektedir. Bunun açık bir örneği, Peygamber’in konuşmasında “Hangisi olursa olsun” demesiyle tanınmasıdır.

Şeyh el-Habib ile Araştırma Oturumları

Şeyh el-Habib çeşitli araştırma konularını tartışıyor.

Daha fazla oku


Şeyh el-Habib ile Araştırma Oturumları

Bu dizi, ensestin müsaadesi gibi muhalif mezhebin tarihi meseleleri, mezhep meseleleri ve tartışmalı dini fetvaları (kararları) ile ilgili çeşitli konulara dayanıyor!

Savaş Hikayeleri

Peygamberimizin karşı karşıya olduğu savaşlarla ilgili Ramazan ayı boyunca sunulan bir dizi.

Daha fazla oku


Savaş Hikayeleri

Şeyh el-Habib, savaş sırasında Peygamber’in ahlakını ve savaş ganimeti ve dağıtımı konularını genişletiyor. Dizi aynı zamanda yaygın olarak bilinen fiziksel Cihad dışında İslam’ın emrettiği farklı Cihad türlerini de açıklıyor.

Peygamberin Şahsiyetini Anlamak

Muhammediye Geceleri – 1432 AH: Peygamber Efendimizin kişiliğini anlamaya yaklaşın

Daha fazla oku


Peygamberin Şahsiyetini Anlamak

Şeyh el-Habib, Peygamber’in hayatının farklı bölümlerini değerlendirir ve size onun biyografisini daha iyi anlamanızı sağlar.

Peygamber Efendimizin Faziletlerini Anlamak

Muhammediye Geceleri – 1435 AH: Peygamber Efendimizin faziletlerini anlayın

Daha fazla oku


Peygamber Efendimizin Faziletlerini Anlamak

Peygamber, hayatında sürekli zorluklarla karşılaşan bir adamdı. Buna rağmen, herhangi birinin bunu fark etme olasılığını her zaman en aza indirdi; bunun yerine, her zaman en çok acı çekmesine rağmen sorunlu olanlar için işleri kolaylaştırmaya odaklanırdı. Bu, Hazreti Şeyh el-Habib’in Peygamber’in biyografisi üzerine bu dizideki tartışmasına bir bakış.

Entelektüalizmde Kaygı

Görünmeyle ilgili kafanızda dolaşan sorularınız mı var? O zaman bu dizi tam size göre.

Daha fazla oku


Entelektüalizmde Kaygı

Röportaj şeklinde yapılan bu dizide, TV sunucusu ve röportajcı Faez al-Jaboury, Hazreti Şeyh el-Habib’i Tanrı, yaratılış, bilim ve din üzerine hassas ve güncel konuları tartışacakları bir diyaloga davet ediyor. Çağımızla ilgili tartışmalı doktrinsel ve teolojik sorular hakkındaki görüşlerini anlamak için ikisine katılın.

Cehaletin İkinci Çağı

Ramazan Geceleri – AH 1436: Cehaletin ikinci çağı. Buraya nasıl geldik, nasıl çıkacağız?

Daha fazla oku


Cehaletin İkinci Çağı

Peygamber’in doğumundan önceki ilk cehalet çağı ile cehaletin ikinci çağı arasındaki benzerliklerin karşılaştırmalı analizi, şehadetinden sonra başlamıştır. Dizi aynı zamanda belirli kişilerin Peygamber’in üzerinde putlaştırıldığı ve sözlerinin Peygamber’in sözlerinin yerine geçmesine yol açan örnekler de sunuyor.

Özet Hukuk: Abdest ve Namaz

Namaz ve abdest ile ilgili temel hukuki meseleler.

Daha fazla oku


Özet Hukuk: Abdest ve Namaz

Ehl-ül Beyt’in bir Müslümanın gerçekleştirdiği en önemli eylem olan namazın farklı bileşenlerine ilişkin hükümlerini öğrenin. Namazı ve abdesti neyin geçersiz kıldığını öğrenin. Farklı abdest kategorileri ve duruma bağlı olarak her tipin ne zaman kullanılması gerektiği hakkında bilgi edinin.

Kelâm İlmi

Akıl ve mantık yoluyla tartışmaya dayanan bir bilim olan İslam’ın değerli bilimi hakkında bilgi edinin.

Daha fazla oku


Kelâm İlmi

Şeyh el-Habib kelam ilmini tartışır. Dersler, bu bilimin tanımına ve neden bu başlığın verildiğine dair bir giriş içerir. Dersler aynı zamanda kelam ilminin ve onun entelektüel araç setinin sınırları ve sınırlamaları ile ilgili tartışmaları da içerir. Son olarak Şeyh, Yaradan’ın varlığını ispatlayarak kelam ilmini uygulamaktadır.

İslam Hukukunun İlkeleri

Kutsal Kuran, Soylu Sünnet, Akıl ve Mutabakat hakkında bilgi edinin

Daha fazla oku


İslam Hukukunun İlkeleri

İmamlar, özellikle İmam-ı Bakir ve İmam el-Sadık döneminde İslam Hukuku bilgisinin ortaya çıkmasında temel bir role sahipti. Arkadaşlarına Kuran ve Sünnet’ten çıkarım yöntemlerini ve dinin Usul (kökleri) ve Fur’oo (dalları) ‘nı nasıl ifade edeceklerini öğrettiler. İki yöntem kullandılar:

Birincisi: Arkadaşlarına yazdıkları genel kesinti kurallarını açıklamak. Dört yüz Usool (kök) bu yazılı kayıtların sonucudur ve Şia’nın dört Usool (köken) kitabının ham kaynaklarını temsil eder ve imamların umutları olsaydı, onlara barış olsun.

İkincisi: Pratik ve pratik uygulama yoluyla arkadaşlarına doğru ortaya çıkarma yöntemlerini öğretmek. İmam El Sadık’ın yetkisi üzerine: “Size Usool’u (kökleri) tanıtıyoruz ve siz Fur’oo’yu (dalları) kuruyorsunuz.”

Bazı imam arkadaşları, temel konularda mektuplar yazdı. Bir örnek, İmam el-Sadık’ın “Anlamlar Kitabı” nı yazan arkadaşlarından biri olan Hişam ibn el-Hakam’dır. Bir diğeri ise “Hadislerin Farklılıkları ve Meseleleri” kitabını derleyen İmam-ı Kadhim’in öğrencisi Yunus ibn Abdul Rahman. Okuyucuya, karşıt kanıtları ve din meselelerinde bir kanıtı diğerine nasıl önceliklendireceğini öğreten bir çalışma.

İzin Verilebilir Ayaklanma

Hussainiya’nın Geceleri – 1436 AH: Yolsuzluk yapan bir lidere karşı isyan etmenin rolü ve izin verilebilirliği hakkında bilgi edinin.

Daha fazla oku


İzin Verilebilir Ayaklanma

Kendilerini “Ehl-i Sünnet” olarak nitelendiren muhaliflerimizden, liderin bir bölgeye hakim olması ve onu kontrol etmesi halinde lidere karşı isyan etmenin kabul edilemez olduğunu duyuyoruz. Neden bu tür görüşlere sahip olduklarını, yönetici sınıfın onları kendi çıkarları için nasıl kurduğunu ve bu tür fikirlerin büyük bir kitle İmam Hüseyin’e ihanet etmesi nedeniyle nasıl ortaya çıktığını öğrenin.

Allah’tan Mektup

Muhammediye Geceleri – 1436 AH: Allah, Peygamberimizin şehitliği hakkında ne dedi

Daha fazla oku


Allah’tan Mektup

Peygamberin Hanesi’ne Allah’tan gönderilen yüksek sesle okunan mektup hakkında bilgi edinin. Hakkında çok sık konuşulmayan ya da bilinmeyen bu mektup, Resulullah’ın statüsüne ilişkin pek çok sır içermektedir. Şeyh el-Habib, Peygamberin kendisini öldürmeye teşebbüs eden bir kişinin hayatını kurtardığı zamanki gibi son derece ahlaki özelliklerini gösteren rivayetlerden de bahsetmektedir.

Peygamberin Gerçekten Kimin Kızları Vardı?

Fatıma Peygamber’in tek kızı mıydı?

Daha fazla oku


Peygamberin Gerçekten Kimin Kızları Vardı?

Birçok Şii birey, Fatıma’mızın Kutsal Resulullah’ın tek kızı olduğunu iddia etti. Bu iddia tartışılacak ve reddedilecektir. Şeyh, bu görüşün, imamlarımızın bu konuda söylediklerinin aksine, bireysel şüpheli tarihsel kişiliklerin ifadelerine nasıl dayandığını ortaya koymaktadır.

12 İmam'ın Hatasız Olduğuna Olan İnancı Kanıtlamak

Ramazan Geceleri – 1437 AH: 12 imamın kutsal liderliğini doğrudan kanıtlayan kaynaklar hakkında bilgi edinin!

Daha fazla oku


12 İmam’ın Hatasız Olduğuna Olan İnancı Kanıtlamak

Birçoğu, 12 imamın yanılmazlığına ilişkin Şii inancının Şiilerin uydurduğu bir şey olduğunu ve Peygamber Efendimizin geleneklerinde böyle bir kanıt olmadığını iddia ediyor. Bu dizi, 12 İmam inancının en otantik rivayetlerde bulunabileceğini ve gerçekten de son İmamın on ikinci, İmam Muhammed bin El-Hasan olduğunu göstermektedir. Bu, otantik anlatılar ve muhalif mezhepten bilim adamlarının itirafları ile kanıtlanmıştır.

İmamların Halkın Ayrılmasına Karşı Duruşu

Hussainiya Geceleri – 1437 AH: İmam Hüseyin’in şehadetinden ders almak için bir yıl ve başka bir fırsat.

Daha fazla oku


İmamların Halkın Ayrılmasına Karşı Duruşu

Şeyh, İmam Hüseyin’in şehitliği tartışmasıyla ilgili çeşitli tarihi konular hakkında konuşuyor. Bu konular arasında, halkın inançlarını savunduğu için ölen kahramanların hikayeleri var. Selefimiz olan ve imamlarımızın devrinde yaşamış erkekler. İmamlar, Ehl-ül Beyt düşmanlarından açık ve net bir şekilde ayrışmaları konusunda ne dedi? Onları bu tür eylemleri için övdüler mi, tarafsız bir pozisyonları var mıydı yoksa azarlar mı?

Sünnet Ehli mi Yoksa Aldatma Ehli mi?

Sünnete uyanların alenen “Ehl-i Sünnet” olarak bilinmeyenler olmadığı anlaşılmalıdır.

Daha fazla oku


Sünnet Ehli mi Yoksa Aldatma Ehli mi?

Gerçekten de önemli bir dizi – bu dizinin içinden, gururlu arzuları nedeniyle kendisini ” Ehl-i Sünnet ” olarak nitelendiren mezhebin tanınmış âlimlerinin, gerçekliğini kabul ederken doğrudan Peygamber’in geleneklerine nasıl karşı geldiklerinin sayısız örneğini keşfedeceksiniz.

Yenilikçi(Bida'at) tarikatlarda hastalık

“Sünnilik” mezhebindeki yenilikleri keşfedin.

Daha fazla oku


Yenilikçi(Bida’at) tarikatlarda hastalık

Şeyh el-Habib, muhaliflerimizin yeni mezheplerini desteklemek için İslam dininde yapmaya çalıştıkları değişikliklere dayanarak dersler veriyor. Kişinin zekası yerine arzuları takip etmek olumsuz bir özelliktir. Yenilikçi dini inançlar bağlamında bu suçu işleyenleri belirlemek için bu diziyi izleyin.

Osman ibn Affan'ın gerçek tarihi karakterini ortaya çıkarmaya dayanan bir dizi.

Osman ibn Affan’ın gerçek tarihi karakterini ortaya çıkarmaya dayanan bir dizi.

Daha fazla oku


Osman ibn Affan’ın gerçek tarihi karakterini ortaya çıkarmaya dayanan bir dizi.

İslam tarihinde önemli bir karakter olan Osman ibn A’ffan, ‘Sünni’ mezhebi tarafından çokça kabul edilmektedir. Gerçek doğasından habersiz, “Sünni” mezhebi tarafından büyük saygı görüyor. Bu dizi, masum bir kadının dinsiz taşlanması gibi Osman’ın yaptığı zulümlere ışık tutuyor!

Hanım Fatima'ya Ansari İhaneti

Fatimiya Geceleri – AH 1436: Şeyh el-Habib, hanım Fatima’nın öldürülmesiyle ilgili olaylarla ilgili ihaneti vurgular.

Daha fazla oku


Hanım Fatima’ya Ansari İhaneti

Ensar (Peygamberimizi destekleyen Medine halkı) Sayeda Fatıma’ya destek sözü verdi. Sözlerine sadık kalmadılar ve sonunda ona ihanet ettiler. Şeyh, bu gerçeği vurgulamak için üç ders verir ve dinleyiciye hangi yoldan gitmek istedikleri, Mikdat gibi birinin yolu veya Sayeda’nın yanında durmayanların yolu hakkında bir soru sorar.

Dini Çarpıtmanın Tarihsel Mücadelesi

Ramazan Geceleri – 1438 AH: İslam dinindeki çarpıklıklar karşısında Şii – Tarihi bir mücadele

Daha fazla oku


Dini Çarpıtmanın Tarihsel Mücadelesi

Antropomorfizm, günahları Tanrı’nın peygamberlerine atfetmek ve Tanrı’nın dinini değiştirmek. Bunlar Sünni, Hıristiyan ve Yahudi inançlarının gerçekleştirdiği şeylerdir ve kutsal yazıları buna tanıklık etmektedir. Şeyh el-Habib, Şiilerin seleflerimizden bu güne kadar katlandığı bu mücadeleleri sunuyor!

Hz.Muhammed'in Nuru

Muhammadi’nin Geceleri – 1438 AH: Hz.Muhammed’in ışığını gösteren iki vaaz.

Daha fazla oku


Hz.Muhammed’in Nuru

İlk vaaz, Peygamberimizin olağanüstü karakterini anlatır ve Voltaire gibi çeşitli kişilerin tanıklıklarını içerir. İkinci vaaz, Peygamber’in zulmüne rağmen mesajını insanlığa iletmedeki ısrarı altını çizer.

Ehl-ül Beyt'e Ebu Bakir'in Nefreti

Muhassani Geceleri – 1439 AH: Ehl-ül Beyt’in düşmanı Ebu Bekir üzerine dersler ve Muhassin şehitliğinin okunması

Daha fazla oku


Ehl-ül Beyt’e Ebu Bakir’in Nefreti

 • Gece 1: Ebu Bekir’in Ehl-i Beyt’ten nefret etmesinin nedeni
 • Gece 2: Ebu Bekir kendini lanetliyor
 • Gece 3: Muhassin şehitliğinin okunması

Ebu Bekir'i Destekleyen ve Hz.Fatıma Hanımına Baskı Yapan Millet

Fatimiya Geceleri – 1439 AH: Hanım Fatima’nın zulmü üzerine konferanslar.

Daha fazla oku


Ebu Bekir’i Destekleyen ve Hz.Fatıma Hanımına Baskı Yapan Millet

 • Gece 1: Hanım Fatima, Büyük Aldatıcı Ebu Bekir ile yüzleşir.
 • Gece 2: Ebu Bekir ve kızı Ayşe’yi destekleyen, Peygamberlerine ve kızı Fatıma’ya zulmeden bir millet.
 • Gece 3: İslam, Ebu Bekir’e idam cezası verir.

Ramazan Gecesinde Araştırma

Ramazan Geceleri – 1439 AH: Şeyh el-Habib’in Ramazan geceleri çeşitli konularda yaptığı konuşmalar.

Daha fazla oku


Ramazan Gecesinde Araştırma

Bu seri, İslam ahlakına, oruç tutmanın gerekliliğine ve diğerleri tarihsel olaylara ve teolojik tartışmalara atıfta bulunan çeşitli konularla ilgilidir.

İmam Hüseyin'in Öldürülmesini Çevreleyen Hususlar

The Nights Of Hussainiya – 1438 AH: İmam Hüseyin ve Kerbela Savaşı ile ilgili çeşitli araştırma konuları

Daha fazla oku


The Matters Surrounding The Killing Of Imam Hussain

 • Gece 1: İmam, yüzyılların en iyilerinde öldürüldü mü?
 • Gece 2: Yüzleşmenin tezahürü.
 • Gece 3: İyiyi düzenleyenve kötüyü yasaklayan efendi.
 • Gece 4: Hussaini görüşüne göre evlilik hayatı.
 • Gece 5:Müslüman ibn Aqeel, konuşma ve eylemde doğru.
 • Gece 6: İmam’a yardım eden ve destekleyen El-Khamis gücü
 • Gece 7: İki kardeş arasındaki imam. Biri erdemli, diğeri haksız.
 • Gece 8: Qassimi ruhuna sahip dürüst bir genç olun
 • Gece 9: Hussaini’nin dinin siyasi kullanımı üzerine ayaklanması.
 • Gece 10: İmamı neden öldürdüler?

Ömer’in Adaleti İnceleniyor

Ömer ibn el-Hattab Sadece Bir Zalim mi?

Daha fazla oku


Ömer’in Adaleti İnceleniyor

Bu araştırma oturumu, Ömer ibn el-Hattab’ın gerçek tarihsel doğasını ortaya koyuyor, bu sayede gerçeklik sonsuz propagandanın arkasından ortaya çıkıyor. Muhaliflerimiz her zaman Ömer ibn el-Hattab’ın sözde ne kadar adil olduğuna atıfta bulunurlar. En çok bilinen haber, Ömer’in bir ağacın altında uyuduğunu gördüğü ve ardından şunu söylemeye devam ettiği Hürmüzan’ın haberidir: “” Hükmettin, sonra adaletle yargıladın, sonra güvendeydin (Allah’ın cezasından) ve sonra uyudun “. Muhaliflerin kitaplarında Ömer karakterinin yalanını uyduran bu tür birçok rivayet. Bu seri, bu karışıklığı ortadan kaldırıyor.

Kutsal Liderliğin Kutsal Sınavı

Hussainiya’nın Geceleri – 1434 AH: Bu dizi Müslüman ulusun ilahi liderlik aracılığıyla nasıl test ettiğinden bahsediyor.

Daha fazla oku


Kutsal Liderliğin Kutsal Sınavı

Bu Muharrem programı sırasında Şeyh el-Habib, milletin ilahi liderlik ilkesine göre nasıl test edildiğine ve bunun milletin tercihlerine bağlı olarak nasıl rehberlik veya yanlış yönlendirmeye yol açabileceğine dair örnekler sunar. Şeyh, milletin gerçekten de tuzağa düştüğü farklı örneklere işaret ediyor. Bu tür örnekler arasında, hatalı bir şekilde yanılabilir kişileri yanılmaz olarak etiketleyerek yolsuzluğu desteklemek isteyen bireyler bulunmaktadır.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib