Komentar na Dovu: Idoli Quraish-a

Naši učenjaci, poput Al-Kaf’amija, spominju da je onaj koji preklinje putem ‘idola Kurejša’ sličan onome koji se borio rame uz rame sa Allahovim Poslanikom (mir na njemu i njegovoj porodici) i ekvivalentan je onome koji je s prorokom ispalio hiljadu strijela. Tako vidimo da ova molba ima veliku vrijednost i važnost u našoj religiji. Šejh Al-Habib detaljno objašnjava ovu molbu kako bi dvosmisleni pojmovi postali jasni. Šejh također opovrgava tvrdnje koje su koristili naši protivnici i kažu da vjerujemo u korupciju Kur’ana.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib