Rješenje problema

Ova knjiga je pisana rasprava između šejha Al-Habiba i šejha Al-Nasrawija o granicama Taqiyye; Rasprava koja je trajala od vremena naših najranijih učenjaka poput Al-Sheikh Al-Aqdama Al-Saduqa sa Al-Sheikh Al-Mufidom. Diskusija razmatra prednosti i nedostatke Rafida metode i pruža poštenu platformu za iznošenje oba stava.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib