Država mira

Rasprava o uspostavljanju islamske države tokom okultacije imama našeg doba (mir neka je s njim) traje već milenijum. Od početka Velikog pokrivača do danas, učenjaci su raspravljali o tome mogu li muslimani uspostaviti islamsku državu bez očiglednog fizičkog prisustva imama (mir neka je s njim). Al-Faidh Al Kashani, autor djela Al-Jawahir, Al-Burujardi, drugi Šehid i drugih, ustvrdio je da je to nedopustivo. Šejh Al-Habib raspravlja o ovoj temi i detaljno opisuje karakteristike takve države. Šejh Al-Habib raspravlja o ovom pitanju, kao i detaljno opisujući atribute takve države.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib