Menyelesaikan Isu

Buku ini adalah satu tulisan debat anta Sheikh Al-Habib dan Sheikh Al-Nasrawi berkaitan batas-batas Taqiyya; satu perbincangan yang masih berterusan sejak zaman ulama-ulama kita yang awal seperti Al-Sheikh Al-Aqdam Al-Saduq dengan Al-Sheikh Al-Mufid. Perbincangan ini menyelami berkisar kepada kelebihan dan kekurangan metodologi Rafida dan membawakan satu platform yang saksama dalam menyuarakan kedua-dua pandangan.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib