Ubistvo Muhassina (mir neka je s njim)

Slično Maqtalu (pripovijedanje o tome kako se dogodilo ubistvo) koji se svake godine čuo prilikom ubistva imama Hussaina (mir neka je s njim). Šejh Habib sakupio je povijesne izvore koji detaljno opisuju šta se dogodilo našoj supruzi Fatimi (mir neka je s njom) i kako se dogodio pobačaj koji je doveo do ubijanja al-Muhassina (mir s njom). Zastrašujuća je i šokantna priča koju su naši imami nazvali ‘Danom mučenja’.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib