Ako neko ne slijedi najučeniju vjersku vlast, hoće li njegova djela postati nevaljana prema Šejhu?

Ako neko ne slijedi najučeniju vjersku vlast, hoće li njegova djela postati nevaljana prema Šejhu?

Ako neko ne slijedi najučeniju vjersku vlast, hoće li njegova djela postati nevaljana prema Šejhu? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Naišao sam na odgovor u vezi s „Taqlidom“ Sayyed Kazem Al-Haeri i Shiekh al-Habiba koji je izjavio da nije dopušteno slijediti Marjija (Veliki vjerski autoritet) koji se ne smatra najpoznatijim. Shiekhovo je gledište da je Sayed Saddiq al-Shirazi najiskusniji učenjak, pa znači li to da su djela onih koji ga ne slijede nevaljana?!

Bo Youssef


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

U konsultacijama sa Shiekh-om,

Njegovo preosveštenstvo smatra da se njihova djela smatraju valjanima, jer ako neko ko slijedi vjerski autoritet koji nije Sayed Sadiq al-Shirazi (neka njegovo starateljstvo bude vječno) misli da je njegov vjerski autoritet najupućeniji, onda su njegova djela validna. Isto tako, njihova djela su valjana ako njihov vjerski autoritet ne nalaže potrebu slijeđenja onog koji najbolje zna i ne zabrani sljedbeniku da radi na presudama drugih u ovom izdanju.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib