Obožavanje

Ako neko ne slijedi najučeniju vjersku vlast, hoće li njegova djela postati nevaljana prema Šejhu?

Ako neko ne slijedi najučeniju vjersku vlast, hoće li njegova djela postati nevaljana prema Šejhu? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Naišao sam na odgovor u vezi s „Taqlidom“ Sayyed Kazem Al-Haeri i Shiekh al-Habiba koji je izjavio da nije…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib