Ako su Abu Bakr i Umar bili zli, zašto su uopće proklamirali islam?

Ako su Abu Bakr i Umar bili zli, zašto su uopće proklamirali islam?

Ako su Abu Bakr i Umar bili zli, zašto su uopće proklamirali islam? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Nesporno je da su i Abu Bakr i Omar potiskivali Ahl al-Bayt (mir neka je s njima) i okretali im se za petama, ali zašto su takvi zli ljudi prihvatili islam? Islam je od početka bio religija; Nije imala stvarnu moć i njeni sljedbenici su bili praćeni na svakom koraku. Šta bi mogli dobiti od naviještanja ili podržavanja islamske vjere?

Šta odgovaramo onima koji iznose ovaj argument?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

U svojoj seriji “Kako je opljačkan islam” , Šejh Yasser al-Habib odgovorio je na ovaj argument, rekavši da su ti ljudi proklamirali islam iz pohlepe nakon što su shvatili mogućnost osiguranja moći i utjecaja. Čuli su od jevrejskih i kršćanskih svećenika da će se u Meki pojaviti prorok po imenu ‘Muhammed’ (blagoslov na njega i njegovu porodicu) koji će imati takve i takve osobine i pobijediti i Arape i Perzijce. Iskoristili su priliku, ne zato što su vjerovali u islam, već zato što su se nadali da će ga slijediti u vođstvu i posjedovanju zemalja.

To je zaista odgovor koji je dao naš vodič, imam, gospodar doba (mir neka je s njim). Postavljeno mu je ovo pitanje i odgovorio je: ‘Prihvatili su islam iz pohlepe, a to je zato što su nekada pratili Jevreje i govorili im iz Tore i svetih knjiga i epova priče o Muhammedu (Allahov blagoslov na njega i njegova porodica) pojave Muhammeda (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) i kako će on vladati Arapima. Oni (Jevreji) su im govorili: ‘Njegova vladavina nad Arapima slična je vladavini Nabukodonozora nad sinovima Israila, osim što on (Muhammad) tvrdi da je prorok; Ali on uopće nije prorok. Nakon toga, kada je stvar s Allahovim Poslanikom postala vidljiva (poznata), pomogli su mu rekavši ‘Nema boga osim Allaha i Muhammed je Allahov Poslanik’ iz koristoljublja, u nadi da će kroz njegovo vodstvo posjedovati mogao bi se dobiti određeni komad zemlje ako on prevlada, postigne svoj cilj i osigura svoju vladavinu.

Takođe, u ranijem odgovoru na srodno pitanje, šeik je rekao sljedeće:

Ako oni („suniti“) dovode u pitanje činjenicu da je Abu Bakr bio u kontaktu sa jevrejskim i kršćanskim svećenicima, jer je to rečeno u * našim * izvorima, nudimo dokaze iz vlastitih izvora koji govore da je Abu Bakr bio s jednim trgovinskim konvojem – u kojem je Allahov Poslanik (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) – bio je na putu za Siriju. Čim se konvoj zaustavio, Poslanik (s) je sjeo u sjenu palme, a Abu Bekr je otišao do svećenika da ga pita o vjeri. Svećenik je pitao: ‘Ko je taj čovjek u sjeni palme?’ Abu Bakr je rekao, ‘Ovo je Muhammed, sin Abdullaha, sin Abdul-Muttaliba.’ Tada je svećenik rekao: ‘Tako mi Allaha, on je poslanik!’ Nakon Isaa, sina Merjeminog, niko se nije sklonio u njegovu sjenu, osim Muhammeda, Allahovog poslanika. ‘ Sigurnost i vjera upali su u srce Abu Bekra. A kada je Allahovom Poslaniku dodijeljeno poslanstvo kada je imao 40 godina, a Ebu Bekr 38 godina, prihvatio je islam i povjerovao u Allahova Poslanika. ‘

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib