Ebu Bekir ve Ömer kötü idiyse neden ilk etapta İslam’ı kabul ettiler?

Ebu Bekir ve Ömer kötü idiyse neden ilk etapta İslam’ı kabul ettiler?

Ebu Bekir ve Ömer kötü idiyse neden ilk etapta İslam’ı kabul ettiler? 1600 1067 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Hem Ebu Bekir’in hem de Ömer’in Ehl-i Beyt’e zulmettiği ve geri döndüğü konusunda bir tartışma yok, ama bu kadar kötü adamlar neden İslam’ı kabul etmeyi seçti? İslam, emekleme döneminde bir dindi; gerçek bir gücü yoktu ve takipçileri her fırsatta yargılanıyordu. İslam inancını ilan etmekten veya ona yardım etmekten ne kazanabilirler?

Bu tartışmayı yapanlara nasıl cevap vereceğiz?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh Yaser al-Habib, ‘İslam nasıl yoldan çıkarıldı’ dizisinde bu argümana yanıt verir ve bu kişilerin, kendileri için güç ve nüfuz sağlama olasılığını fark ettikten sonra açgözlülükten İslam’ı ilan ettiklerini belirtir. Yahudi ve Hıristiyan rahiplerden, Mekke’de bu ve benzeri özelliklere sahip ‘Muhammed’ isimli bir peygamberin çıkacağını, hem Arapları hem de Persleri alt edeceğini duymuşlardır. Bu fırsattan istifade ettiler, İslam’a inandıkları için değil, onun yerine liderlik etmeyi ve topraklara sahip olmayı umdukları için.

Aslında bu, Önderimiz İmam, Çağın Efendisi’nin verdiği cevaptır. Kendisine bu soru soruldu ve şu cevabı verdi: Açgözlülükten dolayı İslam’ı kabul ettiler ve bunun nedeni, Yahudilere eşlik ediyor olmaları ve Muhammed’in ortaya çıkışından ve Tevrat’tan, Kutsal Kitaplardan, Muhammed. Onlar (Yahudiler) onlara şöyle derlerdi: “Onun Araplar üzerindeki hakimiyeti, Nebukadnetsar’ın İsrailoğulları üzerindeki hakimiyetine benzer, tek fark onun (Muhammed) bir Peygamber olduğunu iddia etmesidir; ancak o kesinlikle peygamber değildir. Bunun üzerine Resulullah’ın işi ortaya çıkınca, ‘Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah’ın Elçisidir’ tanıklığı üzerine açgözlülükle ona yardım ettiler, eğer galip gelirse, hedefi yerine getirilir ve saltanatı güvence altına alınırsa, liderliği aracılığıyla belirli bir toprak parçasına sahip olabileceklerini umuyorlardı.’

Ek olarak, Şeyh, ilgili bir soruya daha önce verdiği bir cevapta şunları söylemiştir:

Ebu Bekir’in Yahudi ve Hristiyan rahiplerle temas halinde olduğundan şüphe ediyorlarsa (“Sünniler”), * bizim * kaynaklarımızda anlatıldığı için; Ebu Bekir’in, Reslullah’ın da bulunduğu bir ticaret konvoyuyla Suriye’ye gittiğini anlatan kendi kaynaklarından kanıt sunuyoruz. Peygamber durur durmaz bir palmiye ağacının gölgesine oturdu ve Eb Bekir ona din hakkında sorular sormak için bir rahibe gitti. Rahip sordu: “Palmiye ağacının gölgesindeki adam kim?” Ebu Bekir şöyle dedi: “Bu, Abdul-Muttalib’in oğlu Abdullah’ın oğlu Muhammed’dir.” Bunun üzerine rahip dedi ki: “Allah adına, o bir peygamberdir!” Meryem oğlu İsa’dan sonra, Allah’ın Peygamberi Muhammed’den başka kimse onun gölgesine sığınmadı! ‘ Kesinlik ve inanç Ebu Bekir’in kalbine düştü. Ve Resulullah’a 40 yaşında peygamberlik verildiğinde ve Ebu Bekir 38 yaşında İslam’ı kabul etti ve Resulullah’a iman etti.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib