Da li je dozvoljeno direktno pozivati Imama Alija?

Da li je dozvoljeno direktno pozivati Imama Alija?

Da li je dozvoljeno direktno pozivati Imama Alija? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Možete li reći “Ya Ali obogati me” ili “izliječi me”? Ili, biste li trebali promijeniti frazu u

“O Allahu! Zaista, molim vas s pravom Zapovjednika vjernika da me obogati ili izliječi ili rečenicom „O zapovjednice vjernika! Molite za mene od Allaha da me obogati?”

I je li tačno da je moljenje (dova) obožavanje? Ako je odgovor da li je dozvoljeno pitati bilo koga drugog osim Allaha? I da li postoji razlika između tavasula, što mi šiiti radimo, i traženja bilo koga osim Allaha?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Ove dvije izjave su islamski tačne s uvjerenjem da je obogaćivanje npr. Zapovjednika vjernika moguće samo uz Allahovu dozvolu (neka je uzvišen). I sa svetom vlašću koju mu je Allah dodijelio. Stoga je ispravno reći:

‘O zapovjedniče vjernika! Obogati me i izliječi uz Allahovu dozvolu.

A moljenje je obožavanje; Tawasul, ibadet je kako je Allah naredio u Kuranu:

O vjernici! Imajte na umu svoju dužnost prema Allahu i tražite sredstvo za približenje Njega i trudite se za Njegov put da biste mogli biti uspješni.
(Kur’an 5:36)

Što se tiče traženja bilo koga osim Allaha, to je politeizam, a ne ibadet. I tako vam je jasna razlika između ove dvije pozicije.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib