Da li je imam Ali, imao kćer po imenu Sukaynah?

Da li je imam Ali, imao kćer po imenu Sukaynah?

Da li je imam Ali, imao kćer po imenu Sukaynah? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Postoje li priče ili izjave naučnika da postoji kći imama Alija ili Fatime al-Zahre po imenu Sukaynah?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Da, postoje priče koje ukazuju na to da postoji ćerka imama Alija (mir neka je s njim) po imenu Sukaynah Među njima su: Al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Ṭūsi u (al-Amāli): Od svog oca, od al-Ḥaffāra, od Ismāʻila ibn ʻAlija, od ʻAli ibn ʻAlija, brata Diʻila, od al-Riḍhā, od njegovih očeva, od al -Ḥusejn (mir neka je s njim) koji je rekao:

Sluga je zakoračio (u kuću) moje sestre Sukajne bint Alija tako da je pokrila glavu pred njim. Rečeno joj je: ‘On je sluga.’ Tada je rekla: ‘To je čovjek koji je ometen u svojoj žudnji.’

A al-Allāmah al-Medžlisi također je u svom Biḥāru, u četrdeset petom tomu, ispričao dugi hadis o abdestiju i omatanju Fatime, gdje je spomenuta Sukajna:

Imam ‘Ali, rekao je:’ Tako mi Allaha, započeo sam njezinu vezu i oprao je u košulji i nisam joj je skinuo, jer je tako Allaha bila blagoslovljena, čista i pročišćena. Zatim sam na njih stavio ḥanūṭ (parfem za balzamiranje mrtvog tijela) iz ḥanūṭ-a Allahovog Poslanika, alejhi selam i njegova porodica, a zatim sam ih pokrio tako da kada sam pokušao vezati ogrtač zavapio sam „O Umm Kulṯhum, o ‘Zainab, o’ Sukaynah, o ‘Fiḍhah, o’ Ḥasan, o ‘Ḥusayn zove, dođi i pogledaj svoju majku, jer ovo je rastanak i sastanak je u raju.’

Ibn Qutaybah al-Dīnawarī je to također spomenuo u svojoj knjizi al-Ma’ārif pod naslovom ‘al-Ṭurrah al-Sukayniyyah’ i rekao:

‘I pripisuje se Sukaynah bint Ali ibn Abi Ṭālibu.

I ona ima uzvišeno svetište u gradu Darayya, koji se nalazi na jugozapadu Damaska. Sinovi Aishe al-Humaire (neka ih teži Allahovo prokletstvo) bombardirali su ga 2015. godine.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib