Adakah Imam Ali (Selawat ke atasnya) mempunyai anak perempuan Bernama Sukaynah?

Adakah Imam Ali (Selawat ke atasnya) mempunyai anak perempuan Bernama Sukaynah?

Adakah Imam Ali (Selawat ke atasnya) mempunyai anak perempuan Bernama Sukaynah? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Adakah terdapat riwayat atau pernyataan daripada para ulama tentang kewujudan anak perempuan Imam Ali atau Sayyida Fatima al-Zahra yang bernama Sukaynah?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Salam ke atas kamu. Ya, terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan kewujudan seorang anak perempuan Imam Ali (Selawat ke atasnya) bernama Sukaynah. Antaranya adalah berikut: Al-Hasan ibn Muhammad al-Tusi didalam (al-Amali): Daripada ayahnya, daripada al-Haffar, daripada Ismail ibn Ali, daripada Ali ibn Ali saudara kepada Di’bil, daripada al-Ridha, daripada ayah-ayahnya, daripada al-Husayn (Selawat ke atasnya), yang berkata:

Seorang pembantu masuk menemui adikku Sukaynah binti Ali, maka dia menutupi kepalanya daripada pembantu itu. Dikatakan kepadanya, “Dia hanyalah pembantu.” Maka dia berkata, “Dia adalah lelaki yang telah dikasi (dipotong kemaluan)

Dan al-Allamah al-Majlisi juga meriwayatkan hadis yang panjang didalam Bihar pada jilid empat puluh lima tentang memandikan dan mengkafankan Sayyida Fatima dimana Sukaynah ada disebutkan:

Imam Ali (Selawat ke atasnya) berkata, “Demi Allah, aku yang memulakan urusannya dan memandikannya dengan memakai pakaian dan aku tidak membukakannya daripadanya, demi Allah dia diberkahi, suci dan telah sedia disucikan. Kemudian aku meletakkan Hanut (minyak wangi yang digunakan kepada jenazah) padanya, daripada Hanut Rasulullah (SAWA), kemudian aku mengkafankannya, ketika aku ingin menyimpulkan kafan aku memanggil: ‘Ya’ Umm Kulthum, ‘ya’ Zainab, ‘Ya” Sukaynah, “Ya Fidhah, ‘Ya’ Hasan, ‘Ya’ Husayn, mari ke sini untuk melihat ibu kamu untuk sekian kalinya dan syurga sebagai imbalan kepadanya.

Ibn Qutaybah al-Dinawari juga menyebutnya dalam Kitabnya al-Ma’arif di bawah tajuk “al-Turrah al-Sukayniyyah”, dan dia berkata:

Dan dia dinisbahkan kepada Sukaynah bint Ali ibn Abi Talib.

Dan dia juga ditempatkan di makam yang indah di bandar Darayya yang terletak di selatan barat Damsyik. Anak-anak kepada Aisha al-Humaira (Semoga Allah melaknati mereka) telah mengebomnya pada tahun 2015.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib